Valoració de SOM Intersindical del III acord de l'ICS sobre condicions de treball
Valoració de SOM Intersindical del III acord de l'ICS sobre condicions de treball Valoració de SOM Intersindical del III acord de l'ICS sobre condicions de treball

Des de SOM Intersindical Volem fer pública la nostra valoració des de SOM Intersindical sobre els documents coneguts i preacordats sobre el III Acord de Condicions de Treball del Personal Estatutari de L'ICS. 

SOM Intersindical desitja expressar i fer pública la seva valoració sobre els documents coneguts que es volen signar com a III Acord de Condicions de Treball del Personal Estatutari de l’ICS. Després d’una anàlisi detallada, volem destacar els següents punts:

Exclusivitat Limitada a Facultatius: L’acord estableix l’exclusivitat només per a facultatius, una mesura que considerem insuficient perquè no s’estén a altres professionals essencials dins del sistema sanitari. Aquesta limitació pot tenir implicacions negatives en termes d’equitat i eficiència en el treball del personal sanitari.

Omissió de la Jubilació Anticipada i Parcial: L’acord no contempla ni tan sols a nivell declaratiu, la jubilació anticipada als 60 anys ni la jubilació parcial. Aquesta omissió representa una mancança greu, ja que aquests aspectes són clau per a la planificació de la carrera professional i el benestar dels treballadors, especialment en un sector tan exigent com el sanitari.

Reconsideració de Categories Professionals Com a Mera Declaració: Tot i que l’acord reconeix la presència d’anomalies en les categories professionals, no estableix un pla concret per a la seva revisió i millora. Es queda, per tant, en una simple declaració d’intencions sense compromisos clars per a la seva resolució.

Reclamació de la Jornada Laboral de 35 Hores Setmanals i 9 Dies de Permís per Assumptes Personals: A més, és imprescindible reclamar la restitució de la jornada laboral de 35 hores setmanals i els 9 dies de permís per assumptes personals que es tenien abans de les retallades del 2010. Aquestes mesures són fonamentals per garantir el benestar dels treballadors i una millor conciliació de la vida laboral i personal, aspectes essencials per al manteniment d’un sistema sanitari saludable i eficaç.

En resum, des de SOM Intersindical considerem que aquest III Acord és poc agosarat i no respon adequadament a les necessitats del sistema sanitari ni a les expectatives dels professionals de l’ICS. Tot i reconèixer algunes millores, les considerem clarament insuficients. Creiem que és fonamental un compromís més ferm en aspectes com la inclusió de tot el personal en l’exclusivitat, la consideració de la jubilació anticipada i parcial, una actuació decidida en la reconsideració de categories professionals, així com la restitució de la jornada laboral de 35 hores i els dies de permís per assumptes personals.

Instem als responsables a reconsiderar aquests aspectes i a treballar per un acord més complet i just, que reconegui i respongui de manera integral a les necessitats dels professionals que són el pilar del nostre sistema sanitari.