El Tractat d'Utrecht

El 13 de juliol de 1713 es va signar el Tractat d’Utrecht entre Espanya i Gran Bretanya

  • Gibraltar per a Gran Bretanya (article 10) 
  • Les terres Catalanes per a Espanya (article 13)

L’any 1967 el govern espanyol lliura als organismes internacionals la reivindicació de de Gibraltar, ja que considera anacrònic el tractat d’Utrecht.

La reclamació oficial del govern espanyol exigint la restitució de Gibraltar basada en la Carta de les Nacions Unides és una denúncia clara i convincent.

Seguint aquest fil argumental, el poble català podria fer el  mateix que va fer l’estat espanyol l’any 1967 i reivindicar el territori català ocupat.
A més a més, Catalunya pot fer ús de de la clàusula rebus sic stantibus.

“La clàusula rebus sic stantibus és implícita a tots els tractat. En virtut d’aquesta , quan les circumstàncies o naturalesa politico-jurídica d’un tractat, per raons geopolítiques han perdut la seva efectivitat, l’esmentada clàusula permet la possibilitat de revisió del tractat”

Amb l’enderrocament del règim borbònic l’any 1931, els catalans haurien pogut fer us de l’esmentada clàusula, però davant  l’amenaça del feixisme a tot Europa es va considerar que primer calia consolidar la República.

Som al 2023, les amenaces continuen i el nostre país va de rodes a pilars.

Potser és hora de posar el Tractat d’Utrecht sobre la taula.

Què hi podem perdre?

Bibliografia: Lucas i Masjoan, Joan.  Plantejament Històrico-Jurídic Entorn del Tractat d’Utrecht. (Assaig sobre la reivindicació per a Catalunya del seu “status” jurídic anterior a la guerra de Successió. 1713)