Sequera
El conveni per a 10 anys amb el Vinalopó hipoteca el futur del Xúquer i l’Albufera.

La recuperació dels aqüífers sobreexplotats del Vinalopó es faria a costa d’augmentar la sobreexplotació del Xúquer. En total serien 278’2 hm3 els que es transvasarien del Xúquer al Vinalopó en aquests 10 anys. Davant la preocupació pel canvi climàtic, el Ministeri firma i promou convenis insostenibles per enviar aigua a Alacant

26/09/2023 Territori
El Consell de Ministres, en funcions, està a punt d’aprovar un conveni entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, Marina Baixa i Alacantí que asseguraria aigua del Xúquer al Vinalopó durant els pròxims 10 anys. Per a la Confederació es tractaria d’una “senda de creixement” que, finalitzaria els últims 6 anys transvasant 35 hm3 cada any, una quantitat molt superior a la que s’ha transvasat aquests últims anys. En total prop de 300 hm3.

La filosofia del transvasament al Vinalopó, que sempre s’ha defensat des del Xúquer, és que siga “a sobrants”, és a dir que la quantitat a transvasar dependria dels sobrants del Xúquer, en tant que les necessitats ambientals i de reg estigueren suficientment cobertes. Això és el que en el Pla Hidrològic es denomina com excedents.

Aquests sobrants, no poden prefixar-se en un conveni a 10 anys, sinó que han d’establir-se, com ha ocorregut fins ara, any a any, depenent de la situació del riu. Establir en un conveni unes quantitats determinades, trenca amb aquest principi de transvasament “a sobrants”, despertant unes expectatives entre els usuaris de la conca receptora, que en cas de que no es pogueren complir generaria conflictes, com passa amb el Tajo-Segura. De fet, en el conveni no apareix no hem trobat cap clàusula que condicione a la situació de sequera o de falta d’aigua els transvasaments fixats per als 10 anys.

Xúquer Viu, que sempre ha afirmat que al Xúquer no li sobra aigua, considera irresponsable aquesta proposta, davant el canvi climàtic, que suposa una reducció de les precipitacions que s’aguditzarà en els pròxims anys. Davant la preocupació pel canvi climàtic, el Ministeri firma convenis insostenibles per enviar aigua a Alacant.

L’actual situació de sobreexplotació del Xúquer i els seus sistemes associats, com l’Albufera, fan impossible qualsevol transferència periòdica d’aigua a altres conques sense posar en perill la seua pròpia supervivència. Cal tenir en compte que tant el riu Xúquer com l’Albufera estan lluny d’assolir el bon estat ecològic, i és molt improbable que aquest bon estat s’aconseguisca per al 2027, com indica la Directiva Marc de l’Aigua. La prioritat actual, per tant, ha de ser recuperar aquests ecosistemes que formen part de la Xarxa Natura 2000.

És de tot punt inacceptable que el cabal ambiental dels 4 últims km del riu, a partir del punt dels transvasament a l’assut de la Marquesa, siga completament ridícul i insuficient per al riu més important dels valencians i valencianes. Tan sols 0‘5 m3/segon, un 1% del que porta el riu en règim natural. Aquest exigu cabal de l’estuari està molt relacionat en garantir cabal suficient per a dur-se al Vinalopó, ja que la presa del transvasament esta situada justament abans.

A més es fixa per als 10 anys un preu, extraordinàriament baix, per aquesta aigua del Xúquer. El preu de l’aigua seria de 0’24 euros/m3, una tercera o una quarta part per baix del preu real. Una subvenció encoberta que pagarem, sense cap justificació, entre totes les persones.

En l’ordre que fixa aquest preu per a 10 anys no justifica, en cap moment, aquesta tarifa. Xúquer viu ha sol·licitat l’informe que justifique aquest preu, però encara no se’ns ha fet arribar.

Per últim, en el futur Pla Hidrològic es diu que el sistema Xúquer mostra un dèficit, per atendre els drets d’aigua existents, de 250 hm3/any, molt superior als 60 hm3/any de dèficit del sistema Vinalopó-Alacantí. El mateix Pla reconeix la gravetat de la situació futura quan diu: “Finalment, la forta disminució de recursos que es preveu al sistema Xúquer com a conseqüència del canvi climàtic, suposarà l’aparició d’un important dèficit de més de 300 hm3/any en el sistema.” Per tots aquests motius Xúquer Viu considera que qualsevol transvasament al Vinalopó ha de condicionar-se a la recuperació del bon estat ecològic del Xúquer i de l’Albufera, ja que no hauríem de posar en perill unes zones a costa de recuperar-ne d’altres.