La República Laica
11/04/2023 Carles Castellanos

El marc polític de la nació catalana lliure que estem construint amb la lluita, i que instaurarem, és el d’una República laica i igualitària. En aquest article ens esforçarem per desbrossar el camí vers aquest objectiu necessari i políticament imprescindible. La clarificació de l’aspecte ideològic i polític general de la nova República, que anunciem en el títol, ens obliga a anar més enllà de les discussions programàtiques, a sobrevolar els problemes concrets en la definició d’objectius immediats i de punts comuns constitucionals que no pertoquen en aquesta proposta que centrem en els aspectes esmentats.

Descriure des de la perspectiva de l’anàlisi històrica materialista els conceptes de la  superestructura política i ideològica i fer-ho vinculant-la amb els anhels igualitaris profunds de la revolució catalana que estem vivint, és l’objectiu d’aquest escrit. L’empresa no és fàcil perquè ens obligarà a entrar en un tema fonamental com la descripció del poder de l’Estat, la seva evolució i les seves contradiccions en el pas forçosament traumàtic de les estructures polítiques en una lluita que comporta la superació de les constriccions del capitalisme. I també a valorar la importància dels aspectes ideològics en la dominació en què es fonamenta el manteniment del capitalisme tardà.

Partim de la convicció que l’anàlisi crítica del Republicanisme i de la Laïcitat han de contribuir poderosament a fressar el camí cap a l’establiment dels principis fonamentals del nostre marc nacional de convivència tot ajudant a arraconar les ideologies reaccionàries i les manipulacions mediàtiques en què ens ofega el fariseisme avui instaurat en un sistema polític i ideològic en plena involució.

------------------------------------ ------------------------------------- ---------------------------------

Dividirem aquest treball en els capítols següents:

Pàg. 2 - 1.El poder i les religions a l’alba dels tempsPàg. 3 - 2. La Tirania sotmesa a crítica. Teoria i pràctica social dels  inicis

Pàg. 4 - 3. Imperis i Repúbliques en el desenvolupament pre-capitalista

Pàg. 6 - 4. Gènesi de la revolució catalana històrica

Pàg. 9 - 5. Les idees de Les Llums enfront de les creences mítiques i religioses.  Repercussions en les teories i pràctiques del republicanisme

Pàg. 12 - 6. El desplegament de l’igualitarisme i l’antiimperialisme. Repercussió als Països Catalans

Pàg. 16 - 7. Crítica del liberalisme individualista i de les seves evolucions postmodernes

Pàg. 19 - 8.Combatre les ideologies obscurantistes i reaccionàries aquí i arreu

(Veure l'article complet aquí)

Nota: ARTICLE PUBLICAT AL NÚM. 15 DE LA VEU DE POBLE LLIURE, ABRIL DE 2023