En defensa del territori
Rebuig al Macro-parc e˛lic marÝ entre Cap de Creus i el Cap de Begur

SOS Costa Brava, Iaeden, Salvem la Platja de Pals, Fòrum l'Escala i la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí recorden que aquesta zona tenia una "especial protecció pels excepcionals valors naturals". També han anunciat que convocaran mobilitzacions per visualitzar el rebuig de la població. Llegiu el comunicat:

28/02/2023 Territori

COMUNICAT DE PREMSA DE SOS COSTA BRAVA CONJUNTAMENT AMB IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ, SALVEM LA PLATJA DE PALS, FÒRUM L’ESCALA-EMPÚRIES I PLATAFORMA STOP MACRO PARC EÒLIC MARÍ,

DAVANT L’APROVACIÓ DEL POEM PER PART DEL CONSELL DE MINISTRES

Les ENTITATS SIGNANTS, davant la recent aprovació per part del Consell de Ministres del nou Pla d’Ordenació d’Espais Marins de l’Estat, que comporta la desprotecció de tota l’àrea marina del Golf de Roses entre Cap de Creus i el Cap de Begur, i que preveu la implantació d’un Macro-parc eòlic marí, en una superfície de 250Km2 amb una gravíssima afectació a tot el litoral, l’espai marí i l’espai terrestre empordanès, emeten el següent

 

COMUNICAT

 

  1. Les ENTITATS SIGNANTS lamenten la manca d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya en la defensa dels valors ambientals d’aquesta excepcional àrea marina, i l’abandonament de funcions que ha fet el Govern català en el tràmit d’informació pública i d’emissió d’informes en el procediment d’avaluació ambiental i d’aprovació del POEM.

 

En aquest sentit, Les ENTITATS SIGNANTS denuncien que nombrosos organismes públics de l’Administració de la Generalitat no s’han pronunciat i no han formulat cap mena d’al·legació. Fet que ha provocat que el POEM de l’Estat permeti la implantació del Macroparc eòlic a tot l’espai marí amb front al litoral empordanès. I fet que contrasta amb l’actuació del Govern Balear, que ha defensat el litoral de Ses Illes front a la previsió inicial del POEM de possibilitar-hi un macro-parc eòlic, i que contrasta també amb l’actuació dels Governs d’altres Comunitats Autònomes com Canàries o Andalusia que també han defensat el seu litoral.

  1. Les ENTITATS SIGNANTS denuncien que la zona del Golf de Roses on s’ha aprovat ara la implantació del macro-parc eòlic marí, era fins la data, una àrea dotada d’especial protecció atesos els seus excepcionals valors naturals. Àrea que era incompatible amb la implantació de grans infraestructures energètiques, i que amb l’aprovació del nou POEM per part del Govern de l’Estat ha quedat totalment desprotegida.

 

  1. Les ENTITATS SIGNANTS denuncien el fet, total i absolutament incomprensible, de la presentació durant el darrer any de 6 diferents Projectes de Parcs eòlics marins per implantar a l’àrea del Golf de Roses per part de diverses empreses, malgrat que la zona era incompatible amb la implantació d’energia eòlica. I fet que evidencia que la desprotecció de l’àrea marina s’ha produït com a resultat dels interessos econòmics de les grans empreses, i que permet deduir que hi ha hagut una actuació administrativa provocada per aquest sector industrial i al marge de l’interès general i de l’interès públic que haurien de prioritzar la protecció del medi ambient i de la biodiversitat.
  2. Les ENTITATS SIGNANTS recorden l’existència d’un Manifest subscrit per 100 científics que advertia dels excepcionals valors naturals i ambientals de l‘espai marí afectat pel Projecte del Macro-parc eòlic del Golf de Roses. Manifest que considera l’àmbit marí entre el Cap de Creus i el Cap de Begur on es preveu la implantació del macro-parc, un dels més rics de la Mediterrània i que desaconsellava aquesta implantació, havent-se pronunciat en contra d’aquest emplaçamen

 

  1. Tanmateix, Les ENTITATS SIGNANTS assenyalen que l’espai marí afectat es situa al bell mig de zones protegides, i que a més de l’impacte marí, les infraestructures d’evacuació i de centrals transformadores del Projecte produiran greus impactes terrestres als 3 Parcs Naturals de l’Empordà: el Parc Natural de Cap de Creus, el Parc Natural del Montgrí - Illes Medes - Baix Ter i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Alhora que recorden que els 3 òrgans rectors d’aquests espais protegits, s’hi havien pronunciat en contra.

 

  1. Per Les ENTITATS SIGNANTS, el Projecte incidirà negativament també en àrees de la Xarxa Europea Natura 2000, a zones d’especial protecció per les aus (ZEPA), i a un LIC de protecció de cetacis. I comportarà la construcció de grans infraestructures d’enorme impacte ambiental, d’una gran subestació elèctrica i de noves línies de transport d’energia elèctrica que afectaran negativament les zones terrestres del litoral gironí dotades de protecció.

 

  1. Les ENTITATS SIGNANTS reivindiquen que la lluita contra l’emergència climàtica no pot fer-se en detriment de la biodiversitat. I reclamen que els errors i la negligència de l’Administració Pública per la manca de planificació sectorial de la implantació d’energies renovables, no comporti un pas enrere en les polítiques de protecció dels espais naturals a Catalunya i no perjudiquin, alterin, degradin i malmetin la biodiversitat del país.

 

  1. Finalment, Les ENTITATS SIGNANTS lamenten que a les nombroses agressions urbanístiques a les que estava sotmès fins la data el litoral gironí, s’hi sumi ara l’agressió de la seva àrea marina per un macroprojecte de Parc eòlic que desfigurarà i alterarà irreversiblement el Golf de Roses i tota l’àrea marina existent entre el Cap de Creus i el Cap de Begur, tot destruint els seus valors.

 

  1. Per tot això, Les ENTITATS SIGNANTS emplacen el Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Administració General de l’Estat i a tots als poders públics implicats, que revisin la decisió presa, que rectifiquin el contingut del POEM i que impedeixin aquest atemptat contra el nostre mar territorial i contra el litoral de la Costa Brava. Alhora que informen que impulsaran actuacions i exercitaran accions en defensa de l’espai marí i en oposició al POEM aprovat pel Consell de Ministres i el macro-parc eòlic marí projectat i demanaran la mobilització de la societat civil per salvar el Golf de Roses.

 

 

Girona, a 28 de Febrer de 2023


ENTITATS SIGNANTS I PERSONES DE CONTACTE:

 

FEDERACIÓ SOS COSTA BRAVA:                                

IAEDEN-SALVEM L’EMPORDÀ:                                     

SALVEM LA PLATJA DE PALS:                                      

FÒRUM L’ESCALA-EMPÚRIES :          

PLATAFORMA STOP MACRO PARC EÒLIC MARÍ