Sanitat
El Sindicat de Metges de Catalunya exposen els problemes que pateixen com la manca de personal mèdic qualificat
23/11/2022 Salut

En una reunió amb el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona, el Sindicat de Metges de Catalunya ha exposat els greus problemes que pateixen des de fa temps i especialment en aquests moments a la sanitat pública: manca de personal mèdic qualificat, excés de treball doncs legalment tenen establertes 2187 hores, més les que fan extraordinàries, arribant a treballar fins a 48 hores setmanals. En els propers 10 anys es produiran 9000 vacants per jubilacions, deixant-se de cobrir la major part d’aquestes. Molts bons professionals han marxat, els MIR quan s’assabenten de les condicions econòmiques i laborals en que es trobaran, opten per exercir la seva professió com a metges d’empresa, marxar-se a l’estranger o treballar a la privada mal pagats també, però potser amb menys càrrega de treball.

EL Sistema Nacional de Salut, no dona informació, per tant no se sap quants metges i metgesses hi ha en plantilla pública i en privada. Resulta que molta de la plantilla de les privades es compon de professionals de la pública que fan doble jornada. En els dos casos es neguen a donar informació del número existent.

La sanitat pública, des de fa molt de temps, a més de patir una insuportable manca de professionals, principalment metges i metgesses es atesa per especialistes sense homologació, provinent la majoria de països extracomunitaris.
Es evident, que l’administració estatal d’acord amb la de la Generalitat, han elaborat un pla diabòlic per a carregar-se la sanitat pública i de pas emportar-se per davant a una part de la població d’edats mitjanes i avançades.

Pel que fa referència a l’atenció primària, a partir d’ara, ens atendrà, en primer lloc, personal administratiu que valorarà si ens passen o no amb el d’infermeria i aquest diagnosticarà si ens envia o no al metge de família. Suposem que els metges i metgesses, de vocació, no estaran d’acord amb aquests nyaps sanitaris i que la població exigirà la sanitat que precisa i es mereix.
El món en general ha avançat molt en tots els aspectes; científics, tecnològics...Per tant, no hauríem de permetre que la Sanitat Pública i molts altres serveis públics funcionin cada vegada pitjor.

No obstant, això no es així, perquè el mercat capitalista imposa els seus interessos econòmics al benestar de la societat. En aquest sentit, tant a la indústria farmacèutica, com al servei sanitari, el que interessa es que hi hagin moltes malalties i malalts, de manera que si en un moment donat, no es donen les condicions per a produir beneficis, el capitalisme els crea provocant malalties, procurant només pal·liar-les i mantenir-les per a tota la vida; aquesta es la veritat generalitzada.

Estan convençudes que la majoria de les malalties de caràcter “crònic” ja estarien superades, fa molt de temps, si el món de la recerca, en comptes d’estar en mans privades, estigués en mans publiques al servei de la població.

Necessiten de la unitat de multitud d’organitzacions sindicals i socials que de veritat desitgin la unitat per a aconseguir una modificació radical al seu favor. En aquest sentit, el pas endavant que en la defensa de la sanitat pública estan marcant molts professionals, facilita el camí per poder aconseguit aquesta unitat.

Després del 7 d’abril passat, el Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona, va acordar continuar amb un segon projecte de mobilització que culminarà el pròxim 7 d’abril coincidint amb el dia mundial de la salut. Per això, el GRUP ve desenvolupant una activitat d’informació, conscienciació i recollida de reclamacions per deficients i greus desatencions en la primària i per les perjudicials tardances i llistes d’espera en diagnòstics dels especialistes e intervencions

Aposten per la unitat i per la coherència participativa en la lluita de totes les organitzacions de classe. Per aquest motiu, el GRUP participarà també amb els altres fronts socials en lluita i en totes aquelles mobilitzacions que es plantegin.