Ensenyament
La Conselleria d’Educació consent que, un dia abans de l’inici de curs, no hi hagi tot el professorat de FP
22/09/2022 Educació
Divendres dia 23 comencen els cicles formatius de FP i la Conselleria d’Educació i Formació Professional encara no té tot el professorat, perquè així ho ha volgut. Per això, ha hagut de fer la tercera convocatòria urgent per a cobrir places vacants d’especialitats com equips electrònics, sistemes i aplicacions informàtiques, instal•lacions electrotècniques, sistemes electrotècnics i automàtics i instal•lació i manteniment d’equips tèrmics i fluids.

Es dona el cas que d’alguna d’aquestes especialitats amb tantes dificultats per cobrir hi ha docents amb molts anys d’experiència que s’han quedat a l’atur, per la manca de voluntat de l’Administració autonòmica de trobar una solució per a ells.

Fa temps que l’STEI Intersindical ha denunciat la situació d’aquest col•lectiu de docents de formació professional que durant anys han fet un bon servei a l’alumnat de les Illes Balears, gràcies als seus coneixements pràctics, i que en el seu moment acomplien tots els requisits per a accedir a la funció docent.

Amb l’acabament de la moratòria autonòmica i l’entrada en vigor de la LOMLOE, que contempla l’extinció del cos de professorat tècnic de FP, aquest col•lectiu de titulats superiors d’FP tenia una situació complicada. Però la Conselleria d’Educació s’ha tancat en banda, tot i que era una qüestió de la seva competència, i ha condemnat aquestes persones a l’atur i a un escenari laboral ple d’incertesa.

L’STEI Intersindical lamenta que el sistema educatiu de les Illes Balears prescindeixi d’un professorat amb anys d’experiència docent contrastada i denuncia que la Conselleria d’Educació i Formació condemna aquests treballadors a la precarietat, als quals només els queda l’opció de fer feina com a especialista, amb la conseqüent degradació de les condicions laborals i salarials que suposa.

Es dona el cas que molts d’ells són persones que tenen entre 50 i 60 anys, la majoria amb entre 20 i 30 anys d’experiència docent, amb les dificultats que comporta refer la vida professional a aquesta edat. Per això, l’STEI Intersindical reclama una rectificació a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

El sindicat posa de manifest que la Conselleria menteix quan diu que a cap territori de l’Estat aquests docents amb titulació superior d’FP poden fer feina: n’hi ha en actiu al País Valencià, Cantàbria, Galícia, Navarra, Andalusia, Castella La Manxa, Catalunya, Canàries i País Basc.