Mobilitat
Demanen que l'Ajuntament del Vendrell presenti un escrit al Ministeri de Foment del govern espanyol sobre les incidències del servei de Rodalies
19/09/2022 Drets i Llibertats
Ajuntament del Vendrell Ajuntament del Vendrell

El Grup Municipal de Som Poble-ERC demanarà que l’Ajuntament del Vendrell presenti un escrit de queixa formal sobre les incidències del servei de Rodalies en les línies que travessen el nostre territori, a ADIF i a RENFE.

Aixió com també que el consistori presenti un escrit al Ministerio de Fomento del Gobierno de España, dirigit a la seva titular, la Sra. Raquel Sánchez, d’una queixa formal sobre les incidències del servei de Rodalies, incloent en aquell escrit una demanda de més inversions a la xarxa de Rodalies i sobretot que el Ministerio de Fomento executi el 100% de les inversions previstes, i que garanteixin el normal funcionament del servei i la seva millora en un termini breu de temps.

TV3 en una notícia del passat divendres 16 de setembre titulava “Només un dia laborable sense avaries a Rodalies aquest setembre”.  Les avaries han estat diverses, de senyalització, de catenària, del sistema elèctric, de trens aturats en túnels, etc. També RTV Vendrell titulava aquest passat divendres “Divendres de retards a Rodalies”, fent referència una avaria en la línia R2 Sud.

Aquesta realitat ens referma en la idea que per a avançar cap a una mobilitat energètica i ecològicament sostenible, és imprescindible consolidar un transport públic eficient i de qualitat. Les mesures parcials aprovades aquests dies relacionades amb la bonificació dels preus dels bitllets es mostren clarament insuficients si no estan acompanyades de les inversions necessàries per a garantir un servei puntual i amb freqüències adequades.

Les incidències continuades, la informació sovint insuficient, la manca d’alternatives de transport quan no es pot proveir el servei, provoquen pèrdues de temps i econòmiques importants a persones i empreses.

A la vegada trobem unes declaracions d’aquest passat divendres de la ministra de Fomento del Gobierno de España del PSOE en les quals afirmava que “en una xarxa on funcionen alta velocitat, mercaderies i passatgers és normal que es produeixen incidències”, lamentava també “que s’incentivi una mala percepció del servei només per motius partidistes”. Unes declaracions que demostren que no es reconeix el mal serveix que s’ofereix als ciutadans, la nul·la capacitat de resposta a les incidències, la manca d’inversions, la mala planificació, i que fetes per una persona que ha estat alcaldessa de Gavà i que coneix les innumerables queixes durant anys del servei de Rodalies pel que fa a la xarxa i al material ferroviari, entenem que han estat desafortunades.