Ensenyament
L’STEI Intersindical ha votat en contra del centre de formació per als equips directius

En el preàmbul del Decret, hi figura a una aposta per la professionalització dels equips directius. La Conselleria proposa un model basat en l’empresa privada que fomenta la divisió dels docents

28/01/2022 Educació
A la Mesa Sectorial d’avui, l’STEI Intersindical ha votat en contra del Decret de funcionament del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib). Ha manifestat que les funcions d’aquest nou Centre ja estan atribuïdes a altres òrgans de la Conselleria d’Educació, que entre d’altres fan tasques d’avaluació i de seguiment de la convivència en els centres.

L’STEI ha estat molt crític amb un apartat del preàmbul del Decret que aposta per la “professionalització dels equips directius”, un fet que donaria pas a la constitució d’un cos de directors, supòsit que no contempla la LOMLOE. Aquest fet atempta contra la reivindicació històrica del cos únic docent, amb l’establiment de les jerarquies i les diferències salarials que comportaria, i és un atac frontal a la feina en equip i a la solidaritat entre els membres dels claustres de professorat.

Tant a la LEIB com al Reglament Orgànic de Centres, el sindicat ha presentat esmenes en contra d’un model que pretén implantar en l’escola pública mesures pròpies de l’empresa privada; com els perfils docents o el marcatge.

L’STEI Intersindical ha criticat també el procediment d’elecció del director d’aquest centre, nomenat pel conseller d’Educació a proposta del Consell Rector, integrat en la seva integritat per membres de la Conselleria d’Educació. L’ha qualificat de ser un “òrgan polític al servei de l'Administració”.

El sindicat ha refermat la seva aposta per un model educatiu democràtic, participatiu, amb decisions de caire horitzontal i no vertical; amb la implicació de tota la comunitat educativa. També ha posat en valor la gran tasca dels Centres de Professors, dels seus equips directius i del personal assessor, atents a les demandes formatives en un context complicat com l’actual.