Energia
La CUP segueix presentant al·legacions a l’allau de projectes de línies de Molt Alta Tensió procedents de l’Aragó

Han al·legat al projecte Projecte PEol-556 Lupus, una nova MAT promoguda per empreses de l’entramat de FORESTALIA RENOVABLES SL

28/12/2021 Territori

La CUP ha presentat al·legacions a la tramitació de l’autorització administrativa prèvia i declaració d'impacte ambiental del projecte PEol-556, que comprèn el parc eòlic LUPUS, de 49,5 MW així com les seves infraestructures d'evacuació, situades en les demarcacions provincials de Saragossa, Osca, Tarragona, Lleida i Barcelona, publicat al BOE el passat 11/11/2021.

Des de l’agost passat que estan sortint a exposició pública nombrosos projectes que preveuen evacuar l’energia produïda en macro centrals eòliques de l’Aragó cap a les zones de major consum energètic, afectant nombrosos municipis del Principat i del País Valencià. Aquest és el quart projecte al que els anticapitalistes presenten oposició.

Els anticapitalistes defensen que la producció energètica per renovables és necessària però posen de manifest que el model d’implantació que s’està seguint no és l’adequat, ja que no es té en compte la producció en zones properes als centres de gran consum, fet que passa per la necessitat de construcció de grans infraestructures privades (com MATs, estacions transformadores, etc.) que provoquen greus impactes sobre el medi per on discorren i que suposen unes pèrdues d’energia molt elevades.

Tot i que recentment Govern va aprovar el Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, d’aplicació al Principat de Catalunya, el dia que era ratificat pel ple del Parlament, els mateixos partits de govern que l’impulsaven registraven esmenes a la llei d’acompanyament dels pressupostos per rebaixar-ne encara més els seus preceptes, en contra del què reclamen els territoris afectats.

Els anticapitalistes consideren que projectes com aquest no segueixen els principis per a una veritable transició energètica i incompleixen molts dels preceptes aprovats en la Llei de canvi climàtic 16/2017, per això han presentat una bateria d’al·legacions al projecte, entre les quals destaquen la vulneració del dret d’accés a la informació i del dret de participació ciutadana en matèria ambiental, la incompatibilitat amb el planejament territorial català, les afectacions sobre el medi (biodiversitat, paisatge, activitats agrícoles i ramaderes, habitatges, afectació al sòl, geologia i medi forestal), així com la denúncia de la fragmentació de projectes, la manca d’utilitat pública del projecte i l’oposició dels municipis afectats.