Descobreixen un poema inèdit de 1912 que reprova la figura de Felip V

Recentment s'ha descobert un poema inèdit del farmacèutic J.M. Tarrida on es reprova la figura de Felip V. És un més dels innumerables poemes patriòtics catalans que mai van arribar a ser publicats.

 

02/12/2021 Harmonies de lluita

Recentment (gairebé coincidint amb l'última visita de Felip VI a Barcelona) s'ha descobert un poema inèdit del farmacèutic J.M. Tarrida on es reprova la figura de Felip V. El poema que va ser escrit l'any 1912 en una llibreta i que tot seguit reproduïm ha estat trobat fa pocs dies per un familiar de l'autor i adaptat per M. Antonia Grau. És un més dels innumerables poemes patriòtics catalans que mai van arribar a ser publicats.

A Felip V (Remembrança)  de J. M. TARRIDA

Que no sabies, rei en Felip,

que nostra Pàtria no pot morir?

Sols Déu pot decidir-ho.

Tu, només valent-te del maleit

poder dels homes, volies amb despotisme

extingir la nostra raça.

Fou tasca vana, rei en Felip.

Vas veure els teus fins complerts,

sols en aparença, més no efectius.

Sota la cendra hi resta caliu,

ja les ventades l’han eixorivit,

mira la flama com es va engrandint!

Saps el que vas fer, rei en Felip?

Només assolires, amb els teus crims,

crear-te l’odi de tots els fills

d’aquesta Terra, que fins maleint-te els ossos,

vol refer-se de la mala obra del rei més vil.