Reclamen a l'AMB una tarifació social del transport públic en sintonia a la situació social dels municipis metropolitans

Guanyem Badalona, Decidim Ripollet i CAT Torrelles al si de l'AMB proposen equiparar el llindar d’accés a la T-metropolitana gratuita amb el llindar de la pobresa, i el llindar d’accés a la T-metropolitana reduïda amb el Salari de Referència Metropolità (SRM).

11/11/2021 Drets i Llibertats

Els grups metropolitans de Decidim Ripollet, Guanyem Badalona i Compromís i Acord per Torrelles han presentat al·legacions a l’aprovació inicial de l’Ordenança Metropolitana Reguladora del Sistema de Tarifació Social del Transport de l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona amb l’objectiu d’equiparar els llindars d’accés amb la situació socioeconòmica real dels veïns i veïnes dels municipis metropolitans.

“Creiem necessari aprofitar la modificació dels títols de tarifació social per plantejar la necessitat d’ampliar els llindars i garantir l’accés al transport públic a aquelles persones que més ho necessiten”, afirma J.M. Osuna, alcalde de Ripollet i conseller metropolità.

La nova ordenança presentada pel govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consell Metropolità del mes de setembre reformula la nomenclatura dels títols Targeta Rosa Metropolitana i Passi Metropolità d'Acompanyant, que passa a ser la T-metropolitana, en les seves modalitats gratuita, reduïda i d’acompanyant; però no actualitza el llindar econòmic d’accés basat en l’indicador IPREM més un percentatge.

Els tres grups metropolitans a l’oposició denuncien que la nova ordenança presentada pel govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consell Metropolità, manté uns llindars econòmics d’accés insuficients i molt per sota de la realitat social metropolitana.

“Estem parlant de persones grans, o amb alguna discapacitat, que veuen agreujada la seva situació per uns escassos ingressos econòmics i que són usuàries habituals del transport públic. Si ens creiem que l’objectiu de la tarifació social és facilitar l’accés als serveis de transport públic a aquestes persones haurem d’adaptar els requisits d’accés a la realitat socioeconòmica metropolitana”, afegeix Nora San Sebastian, regidora de Badalona i consellera metropolitana.

Guanyem Badalona, Decidim Ripollet i CAT Torrelles han registrat conjuntament unes al·legacions a l’ordenança on proposen equiparar el llindar d’accés a la T-metropolitana gratuita amb el llindar de la pobresa, i el llindar d’accés a la T-metropolitana reduïda amb el Salari de Referència Metropolità (SRM). 

“Apostem per una visió metropolitana integral, una governança capaç de donar resposta a les necessitats reals del seu territori, d’aplicar polítiques socials i amb perspectiva de gènere en totes les seves competències, també en el transport públic”, conclou Ignasi Llorente, alcalde de Torrelles de Llobregat i conseller metropolità.

El SRM és un indicador propi de l’AMB, que s’actualitza anualment, i que té l’objectiu visibilitzar l’evolució de l’economia en els costos de vida de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona; actualment estableix els 1.508,7€ per persona en el cas d’una unitat familiar unipersonal. Paral·lelament, el llindar de risc de pobresa marcat per l’Idescat per l’any 2020 està situat en 947€ mensual per unitat familiar formada per un adult.