Residus radioactius

El tancament de les centrals nuclears que, per voluntat dels seus amos, serà entre 2027 i 2035, deixarà una herència de residus radioactius que han de ser aïllats del contacte amb la biosfera durant l’existència de moltes generacions humanes. Trobar un lloc adequat per a tancar-los durant milers d’anys no serà fàcil. Són temps d’escala geològica, és impossible assegurar el que passarà. L’herència que l’energia nuclear deixa a la població ibèrica és: 123.500 m³ de residus de molt baixa activitat, 96.500 m³ de residus de mitjana i baixa activitat, i 16.500 m³ de residus d’alta activitat.

L’esborrany de la VII Pla de Residus Radioactius plantejat pel Govern de l’Estat a través de l’empresa pública Empresa Nacional de Residus Radioactius, SA (Enresa) és ampliar el cementiri nuclear de El Cabril, la qual cosa considerem inadequat, improcedent i una barbaritat mediambiental per moltes raons: aigües subterrànies, sismicitat, tocant amb una Reserva de la Biosfera: Parc Natural de Hornachuelos, abocament de efluvis a la Conca de Guadalquivir, etc.

A més, pagarem milers de milions d’euros si la recaptació d’una part de l’electricitat produïda resulta insuficient. El que sembla molt probable. Tal com són les regles de joc nuclear, la responsabilitat de vigilar els residus i d’enterrar-los és de l’Estat, no de les empreses que van fer negoci amb les nuclears.

«Cementiri nuclear: ni en el meu poble ni al teu»

Quines són les grans mentides abocades pels grups empresarials energètics?

És una energia sense emissions de CO₂: Mentida

Una central nuclear implica: mineria d’urani, enriquiment i fabricació dels elements de combustible, construcció de les plantes (molt intensiva en ciment, important emissor de CO₂) i recàrrega periòdica de combustible durant la seva vida útil (a Espanya, 1800 tones de gasos d’efecte hivernacle a cada recàrrega). I quan es tanquen: desmantellament de la instal·lació, tots els voluminosos transports necessaris, emmagatzematge dels residus amb diferents nivells de radioactivitat (baixa i mitja), emmagatzematge temporal i, quan es decideixi, definitiu, dels residus d’alta activitat.

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les centrals nuclears s’estimen en una mitjana de 66 grams de CO₂ equivalent per kWh generat. Segons això, les nuclears espanyoles han emès en 2019 gairebé 4 milions de tones de CO₂. Resulta que emeten el 15% d’una central de gas en cicle combinat. Molt per sobre de qualsevol de les tecnologies renovables per a la generació elèctrica.

La nuclear contribueix a l’escalfament global, sense cap dubte.

 És l’energia de suport que necessita un sistema amb moltes renovables: Mentida

Una altra mentida és que el seu paper en un món sense emissions és imprescindible. Però la principal font de generació d’electricitat en el món és el carbó, que produeix el 38 %. L’energia nuclear és responsable del 10 % i les energies renovables estan a l’una amb un altre 10 %. Si es pretén substituir la generació elèctrica amb carbó hi hauria que pràcticament quadruplicar la generació nuclear i, com el seu règim de funcionament és estable, això vol dir fer unes 1300 centrals noves (de la potència mitjana usual, 1000 Mw).

No hi ha perspectives del fet que això hagi de passar. Segons el World Nuclear Industry Status Report, el desembre de 2020 hi havia 413 reactors en operació, i en construcció només hi ha 50 plantes, la major part a Àsia, Orient Mitjà i Europa oriental. A la Xina s’han construït bona part de les centrals nuclears noves durant les últimes dues dècades. A més, el parc nuclear mundial està envellint. EUA posseeix la majoria de les centrals i tenen una mitjana d’edat de 39 anys, a la Unió Europea la mitjana és 35. I el període de funcionament per al qual es van dissenyar és de 40 anys.

Per contra, la producció d’electricitat amb nuclear competeix i desplaça a les renovables, ja que una central nuclear és inflexible en el seu mode de funcionament. No pot adaptar-se a la variabilitat de la producció renovable i, quan bufa molt el vent i és baixa la demanda -per exemple, a la nit (o per Setmana Santa) -, en lloc debaixar la potència nuclear, es desconnecten els parcs eòlics.

És una energia segura: Mentida

Tothom coneix els accidents nuclears més atroços: Harrisburg el 1979, Txernòbil el 1986, Fukushima el 2011. Les conseqüències d’aquests accidents van ser visibles i notòries en tot el planeta. Les xifres de víctimes i els danys han estat sistemàticament minimitzats per la indústria nuclear i fins i tot per les entitats polítiques a càrrec. Els danys de la radioactivitat poden trigar anys a manifestar-se i es requereix voluntat política i capacitat organitzativa per fer un seguiment. Però es pot afirmar que milers de persones han mort per accidents nuclears i desenes de milers han estat desplaçades de les seves llars i territoris.

La radioactivitat no fa olor, no es veu, és imperceptible, però tant les persones com altres éssers vius moren a conseqüència d’ella.

A més, l’OIEA (Organisme Internacional d’Energia Atòmica), ha detectat centenars de casos de tràfic il·legal de productes radioactius per organitzacions criminals i terroristes.

És una energia neta: Mentida

No només contribueix a l’increment de les emissions de CO₂, sinó que milions de tones de residus tòxics i radioactius s’emmagatzemen a casa nostra, enverinant l’aigua, l’aire i la terra.

Durant el seu funcionament normal, les centrals han de deixar anar certa quantitat de gasos radioactius a l’aire. Milers de fuites radioactius, controlats o no, s’han produït al llarg del cicle de vida de les centrals nuclears a tot el món i, per descomptat en Espanya, tant a escala atmosfèrica com contaminant l’aigua i la terra. Les comarques que envolten les centrals nuclears a Espanya veuen minvada la seva diversificació productiva pels riscos que comporta la radioactivitat, així com la contaminació de les grans conques hidrològiques com passa al Tajo. De fet, la situació d’aquest riu va provocar un gran desacord entre el govern espanyol i portuguès, sent en l’actualitat un tema de discussió molt tens.

És una energia barata, fins i tot afirmen que la més barata: Mentida

L’energia nuclear utilitza recursos públics: subvencions a la producció, el sosteniment de l’CSN (Consell de Seguretat Nuclear), part dels fons d’Enresa, la vigilància per evitar trànsit i atacs terroristes  (Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat), ús de recursos públics com l’aigua o els terrenys d’instal·lació, la despesa de desmantellament i la gestió dels residus.

Si bé és cert el pagament de taxes que aporten les empreses propietàries de les CC.NN. en funcionament, és molt probable que aquests impostos siguin insuficients per costejar el desmantellament de les centrals i la gestió de residus radioactius durant desenes de milers d’anys. L’esborrany del Pla de Gestió de Residus Radioactius avalua el cost, fins a només la fi de segle, en més de 16.000 milions €. Les generacions venidores hauran de pagar per les nostres decisions.

El president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en diverses ocasions s’ha queixat que porten diversos exercicis amb abundoses pèrdues: el març de 2017 a la Junta General d’Accionistes de la companyia ho va dir sobre Garoña, i a l’estiu de 2020 va declarar a la premsa que estan «Operant a pèrdues». Per tant, ni barata ni rendible.

Genera ocupació de gent de la comarca: Mentida

Els riscos i fets de contaminació radioactiva impedeixen el desenvolupament sostenible i d’ocupació estable i de qualitat de les comarques que s’ubiquen al voltant de les centrals nuclears, impedint altres activitats productives i la diversificació d’aquestes. A canvi, crea ocupació molt especialitzat i escàs, majoritàriament per treballadors que no són de la zona.

La seva alternativa, les renovables, poden arribar a produir diverses vegades més llocs de treball, de la mateixa manera que el desmantellament de les centrals mantindria molts llocs de treball durant més d’una dècada. De fet, només el desmantellament d’una central nuclear pot suposar un impacte socioeconòmic més gran que el de la mateixa central en funcionament, com va passar en el cas de Vandellòs I.

La nostra salut, la de generacions futures, el futur dels nostres territoris, estan seriosament amenaçats.

Des del Moviment Ibèric Antinuclear (MIA) i Ecologistes en Acció considerem que:

Les centrals nuclears són tan perilloses que requereixen una regulació i vigilància continuada com cap altra indústria. És contaminant per les seves emissions i els seus residus radioactius, que seran una amenaça durant moltes generacions. És cara i no és prou flexible per a servir de suport a les renovables.

I concloem:

1. Que s’ha de confirmar la il·legalitat de la mineria d’urani a territori espanyol, per posar fi a l’amenaça que es va produint contra Camp Charro des de fa anys.

2. Que l’allargament de la vida de les centrals nuclears implica riscos que no s’han d’assumir. Considerem que no han de renovar-se els permisos de funcionament dels reactors en operació i, en cap cas, operar més dels 40 anys perquè van ser dissenyats.

3. Que s’ha d’escollir el sistema de gestió dels residus nuclears i radioactius, tant temporal com definitiu, de manera consensuada, Informada i a través d’un debat transparent, ampli, amb criteris tècnics i socials i tenint en compte, en primer lloc, els interessos de la vila de Portugal i Espanya.

4. Que els residus radioactius són responsabilitat dels seus productors i que han d’aportar els diners necessaris per al seu emmagatzematge temporal i per al definitiu. També s’han de fer càrrec el cost del desmantellament de les instal·lacions nuclears. Des que una central es tanca passen, com a mínim, deu anys fins que està desmantellada. Els terrenys ocupats poden trigar dècades a ser alliberats per a altres usos.

5. Que utilitzar un emmagatzematge intermedi centralitzat (ATC) pels residus radiactius no és l’opció més convenient, ja que multiplica transports de residus per carretera i retarda la construcció i posada en funcionament d’un emmagatzematge definitiu denominat AGP (magatzem geològic profund). d’aquesta manera s’evitaria un perillós transport des de les CC.NN. fins al ATC, per després requerir d’un segon transport des de l’MTC fins al AGP. A més, com més es retardi, més gran és el risc que falti finançament i no pugui reclamar-se a les empreses propietàries de les centrals nuclears.

Tot i la paralització de l’ATC de Villar de Cañas, tant per l’oposició ciutadana, com per l’inadequat dels terrenys, l’esborrany de l’7è Pla General de Residus Radioactius (7º PGRR), només planteja un magatzem temporal centralitzat (MTC). El MIA i Ecologistes en Acció consideren inadmissible traslladar a les següents generacions la solució de l’emmagatzematge final dels residus. Encara que el primer objectiu sigui que deixin de produir-se amb el tancament de les centrals nuclears, considerant la immensitat de la tasca, la dificultat tècnica que comporta i el risc que falti diners, creiem que la gent, la societat ibèrica, ha de començar a tenir-ho present. En primer lloc, per evitar que la classe política es limiti a la solució més immediata i barata (un emmagatzematge temporal en superfície) i que les següents generacions s’ocupin de la feina difícil. També perquè no es pot abordar el problema dels residus nuclears sense comptar amb la població: mai funcionarà una solució sense consens.

Els residus radioactius no tenen una solució bona. Potser alguna menys dolenta. Des del El MIA i Ecologistes en Acció consideren com a punt de partida que l’Estat espanyol assumeixi la completa responsabilitat de gestió dels residus nuclears generats o utilitzats en el seu territori, i descarti la possibilitat de transferència a tercers països com a mètode d’emmagatzematge definitiu.

6. Que el tancament de les centrals nuclears, que avui és un 20% de l’electricitat que consumim, no pot ser substituït amb un major ús del gas ni del carbó. Cal posar en marxa mesures d’estalvi i eficiència en l’ús de l’energia i instal·lar nova potència renovable que permeti seguretat en el subministrament i estabilitat de la xarxa elèctrica. La transició energètica és urgent i no nuclear.

Hem de respectar el nostre poble veí i amic, Portugal, a les generacions futures, al planeta. Del nostre llegat depèn la seva vida, el seu benestar.