#notincpor
Salem Chaker: "Els Estats Órabs i musulmans, la principal font d'islamisme radical"

Professor de llengua amaziga a la Universitat d’Ais-Marsella

25/08/2017 Drets i Llibertats

Salem Chaker entrevistat per Tamazgha, ha respost sobre la recent declaració emesa per aquesta associació:

La declaració de Tamazgha de solidaritat amb Catalunya és excel·lent. Ho és per la solidaritat envers Catalunya, és clar; però Tamazgha també l’encerta denunciant els règims Occidentals cínics o massa tous que es neguen a veure la realitat: que la principal causa de l’islamisme radical són els Estats àrabs i musulmans amb els quals mantenen unes relacions immillorables, des de l’Aràbia saudita al Marroc, passant per Egipte i Algèria. Tots els sistemes educatius d’aquests països, tots els seus aparells ideològics destil·len, des de fa desenes d’anys, xenofòbia, l’odi a l’Altre i a Occident, juntament amb la idea d’una suposada superioritat moral de l’islam i de la civilització araboislàmica. Mentre que no es vulgui reconèixer la naturalesa profunda –feixistitzant i racista- de tots els Estats àrabs (amb ben poques excepcions, com potser Tunísia i el Líban, en prou mala situació avui …), ens equivocarem sobre les veritables arrels del flagell terrorista islamista, que no farà més que perdurar perquè és alimentat de manera permanent pels (i en els) països arabomusulmans”.