Universitats
El SEPC convoca referčndums a 5 universitats per decidir sobre la reforma del 3+2

Servirà per constatar que existeix una àmplia majoria contrària a l’aplicació del 3+2. Tanmateix, es posarà de manifest la voluntat d’obrir un procés democràtic de debat sobre el model d’educació.

30/11/2015 Educació
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) realitzarà en els diferents centres educatius un seguit de referèndums per decidir sobre la reforma del 3+2 de forma democràtica, donat que les estudiants dels Països Catalans i qualsevol agent de la comunitat educativa s'ha aïllat en la presa de decisions i dels espais de debat per decidir sobre l'aplicació del 3+2. D'aquesta forma, les estudiants respondran enfront les seves imposicions preguntant democràticament a tot l'alumnat què en pensen. Ha arribat, doncs, l'hora en què les estudiants decidim.

Tot el seguit de reformes que patiria la Universitat Pública amb l'aplicació d'aquest tindrien conseqüències directes per les estudiants (tals com la pressió per haver de cursar un màster dels quals hi ha molt poca oferta pública, l'increment de les taxes… i un llarg etcètera).

En aquest context, el SEPC considera que les estudiants no poden restar al marge d'aquestes imposicions, sinó que han decidit prendre partit i que sel's escolti tot prenent part activa en el debat.

Les dates ja confirmades dels diferents referèndums són les següents:

- UAB 2 de desembre

- UB 17 de desembre

- UdL 15 i 16 de desembre

- UdG 16 de desembre

- UPF 18 de gener