Privatitzaciˇ de la sanitat
La UdL obrirÓ un procÚs de diÓleg abans de posicionar-se sobre el consorci sanitari

La mobilització d'usuaris i treballadors sanitaris amb la complicitat de membres de la comunitat universitaria ha frenat l'adhesió immediata de la universitat al nou organisme

30/10/2014 Salut
La Marea Blanca irromp a la UdL La Marea Blanca irromp a la UdL
La Marea Blanca irromp a la UdL La Marea Blanca irromp a la UdL

Ahir, El consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) va acordar obrir un diàleg per a valorar la participació de la universitat en el consorci Sistema Integral de Salut Lleida i crear una comissió de 16 membres del Consell  (Rector i tres vicerectors, el gerent, els dos degans d'Infermeria i Medicina, un representant del Consell social, dos estudiants, dos membres del PAS i 4 PDI de l’àmbit). La primera reunió serà la setmana vinent.

D'aquesta manera no s'aprova la petició inicial d'autorització al Consell de Govern per a participar en el procés de constitució del Consorci, als efectes de presentar esmenes als Estatuts i al Conveni regulador.

Per la seva banda, la Marea Blanca va manifestar que malgrat les presses, la urgència i la manca d'informació aportada per part seva amb que el Rector i l'Equip de Govern de la UdL han dificultat el debat sobre el consorci i valora d'entrada "molt positivament" que aquest debat hagi irromput a la comunitat universitària i al Consell de Govern amb postures clares en contra de l'adhesió de la UdL a aquest instrument polític i ideològic, i contra el projecte. Declaracions realitzades abans que l'assemblea faci les oporunes valoracions.

La Marea Blanca irromp a la universitat

Abans de l'inici de la sessió, usuaris i treballadors sanitaris i membres de la comunitat universitària es van concentrar a les portes del Rectorat i posterioment van accedir a la sala on van llegir una carta oberta als membres del Consell de Govern on es demanava el seu posicionament en contra de l'adhesió de la UdL a l'ens.