L'OCB lamenta la supressió de la direcció general de Política Lingüística

L’Obra Cultural Balear (OCB) demana al Govern de les Illes Balears que s’hi repensi i que recuperi la direcció general de Política Lingüística. 

A més a més, remarca que  la supressió de la direcció general de Política Lingüística en aquests moments, quan s’estan preparant els exàmens de català del mes de juliol, és una imprudència. El caos subsegüent, apunta l’entitat, afectarà milers de persones en procés d’examinar-se.

20/06/2011 23:59 Cultura
L’OCB lamenta la desaparició com a tal de la direcció general de Política Lingüística. Per a l’entitat, és del tot desencertat, i demostra molt poca sensibilitat cap a la llengua pròpia, la creació d’una direcció general que agrupa Cultura i Joventut i que inclou de forma subsidiària competències en matèria de normalització lingüística. Per a l’OCB, els tres àmbits són prou importants per dedicar-los àrees de gestió concretes.
 
En primer lloc, la promoció de la llengua pròpia ve d’un mandat legal i estatutari que obliga el Govern de les Illes Balears a disposar d’un organisme específic per a aquesta tasca. En segon lloc, la posada en marxa d’un nou model econòmic basat en les indústries culturals i en la difusió del patrimoni propi fan més necessària que mai l’existència d’una direcció general exclusivament dedicada a la cultura, amb la finalitat de promoure les manifestacions de les Illes Balears a l’exterior i la circulació de la producció cultural entre illes.
 
L’entitat, igual que ja va passar amb l’Ajuntament de Palma, considera inacceptable la desaparició de la direcció general de Política Lingüística pel missatge que vol enviar a la societat: que la promoció i conservació de la llengua pròpia no és important i no cal dedicar-hi esforços. L’entitat remarca que les retallades provocades per la crisi econòmica no han suposat, a cap país del món, un retrocés en els esforços de promoció de les llengües pròpies, com demostra el cas de l’Instituto Cervantes. El Govern de les Illes Balears té com a obligació la promoció de la llengua pròpia, que és un patrimoni cultural de tots els ciutadans de les Illes Balears. Per a l’OCB, la desaparició d’aquesta institució va en contra l’esperit de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei de Normalització Lingüística, que insten el Govern a promoure l’ús de la llengua amb accions i mesures que han d’estar ben dotades i ser progressives fins aconseguir-ne l’ús normal. En aquest sentit, apunta l’entitat, ens trobam davant d’una mesura regressiva.

L’OCB remarca, a més, que la supressió de la direcció general de Política Lingüística en aquests moments, quan s’estan preparant els exàmens de català del mes de juliol, és una imprudència. El caos subsegüent, apunta l’entitat, afectarà milers de persones en procés d’examinar-se.
 
És per tots aquests motius que l’Obra Cultural Balear demana al Govern de les Illes Balears que s’hi repensi i que recuperi la direcció general de Política Lingüística. En moments de crisi com els actuals cal invertir en aquells àmbits que promoguin la cohesió social. I el coneixement de la nostra llengua és una manera de promoure la integració social i laboral de sectors socials diversos.