"Les llišons de la consulta d'Arenys de Munt" a La Veu

El número 89 de La Veu, publicació del Moviment de Defensa de la Terra (MDT), fa una anàlisi sobre la consulta d'Arenys de Munt on es remarca entre altres coses que "L’exemple d’Arenys ens ensenya que l’espai de la Ruptura Democràtica no és una elucubració teòrica de l’MDT, sinó que aquest espai polític existeix des de uns quants anys (es va fer visible ja en les manifestacions organitzades per la PDD) i necessita que l’Esquerra Independentista en sigui un motor fonamental". L'anàlisi finalitza tot dient que "Arenys ens ensenya també que no es pot confondre la construcció de l’espai de la Ruptura Democràtica, amb la seva poítica d’aliances específia, amb la creació d’un Front Patriòtic ni amb l’aglutinament de tots i totes les independentistes dintre una mateixa formació política, tal com es predica des del carreterisme. Ans al contrari, a partir d’una base popular territorialitzada, les instàncies organitzatives de la Ruptura Democràtica han de ser neessàriament plurals i transversals"  

07/10/2009 11:54 Comunicaciˇ
Sumari:

   * Editorial >> Les lliçons de la consulta d'Arenys de Munt
   * Política independentista i debat per avançar
   * Triar el terreny de joc, crear les nostres eines
   * Les alternatives ala crisi, o com triar el gra de la palla
   * 1979-2009: trenta anys d'estratègia independentista