Indemnitzen un represaliat homosexual del franquisme

 L'Associació d'Ex-Presos Socials ha valorat en un comunicat que la Comissió d'Indemnitzacions a Ex-Presos Socials haja començat a notificar als afectats l'estat de la tramitació dels seus expedients, i el fet de que per primer cop s'ha reconegut dret d'indemnització a un homosexual de València pel temps passat a la presó per la seua condició sexual.

A Antoni Ruiz li correspon una indemnització de 4.000 euros, a l'empar de la disposició addicional divuitena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre.

05/05/2009 05:54 Gènere

La Comissió d'Indemnitzacions a Ex-Presos Socials, creada el març passat i dependent del Ministeri d'Economia i Hisenda, ha acordat una indemnització de 4.000 euros per a un homosexual que va estar empresonat 94 dies durant la dictadura. Antoni Ruiz es convertix així en el primer homosexual que rebrà una indemnització de l'Estat per ser empresonat durant la dictadura per la seua condició sexual, tal com es desprèn d'una notificació de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques.

Antoni Ruiz que residix a Xirivella (València), va aportar al seu moment documentació que confirmava que havia estat empresonat a mitjans dels setanta per un expedient de "perillositat social".


4.000 EUROS PER 94 DIES DE PRESÓ

 L'afectat, que residix a Xirivella (València), va aportar al seu moment documentació que confirmava que havia estat empresonat a mitjans dels setanta per un expedient de "perillositat social". D'esta documentació es desprèn que va estar a les presons de València i Badajoz un total de 94 dies.

Per a optar a la compensació econòmica, ha de quedar provat, com així ha estat en este cas, que la mesura d'internament s'imposara per l'aplicació de Llei de Vagues i Maleantes de 1954; o la Llei 16/1970 sobre Perillositat i Rehabilitació Social, modificada en 1974. A més, el causant ha d'haver patit una pena d'internament d'almenys un mes, i que l'aplicació de les esmentades lleis s'haguera efectuat per la seua condició d'homosexual.

Com l'internament de 94 dies queda comprés en el període d'entre un mes i sis mesos, a Antoni Ruiz li correspon una indemnització de 4.000 euros, a l'empar de la disposició addicional dihuitena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat del 2009.

 

Per saber-ne més:

Nota de Premsa - Europa Press

Entrevista a Antoni Ruiz - Notícias de Gipuzkoa