Per a la republica
Més d'un centenar de càrrecs i excàrrecs de l'ANC contraris a la llista cívica

Entres ells Jordi Pesarrodona, Josep Cruanyes, Carles Castellanos, Carles Sastre, Blanca Serra i Lluís Llach

31/01/2024 Política

Més de 130 càrrecs i ex-càrrecs de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han fet públic un manifest on qüestionen la proposta de l'entitat d'impulsar una lista cívica per a les properes eleccions al Parlament. Per aquesta raó el manifest demana votar "NO" a la consulta que els actuals dirigentas han plantejat  entre l’1 i el 14 de març.  El signants del manifest consideren que el projecte de presentar una llista cívica a les eleccions al parlament incompleix els estatuts, el codi ètic i el full de ruta vigent de l’entitat. Entre els signant hi ha Jordi Pesarrodona, Josep Cruanyes, Carles Castellanos, Blanca Serra i Lluís Llach.

Consideren que el projecte de Llista Cívica que ha presentat l’actual Secretariat Nacional fa perdre el caràcter plural de la nostra entitat, ens divideix i accelera la pèrdua de lideratge de l’Assemblea en el moviment independentista arrelat a la societat civil, i que a més a més, incompleix els Estatuts, la Declaració Fundacional de l’Assemblea, el Codi Ètic i també el Full de Ruta vigent. "Avui som aquí perquè hem vingut a registrar el manifest acompanyat de la denuncia que fem davant del Comitè Deontològic dels incompliments esmentats.Per tot això instem a VOTAR NO a la consulta que es farà sobre aquesta Llista Cívica alssocis i sòcies de l’1 al 14 de març", han puntualitzat.

EL MANIFEST: Els membres de l'Assemblea Nacional Catalana sota-signants denunciem que, amb la Proposta de Resolució del Secretariat Nacional, l'Assemblea no impulsa una Llista Cívica de País, sinó un projecte de Llista Cívica d’Assemblea, perquè no s'afegeix a una candidatura que sorgeix de la societat civil organitzada, com per exemple del conjunt d'entitats del Pacte Nacional pel Moviment Civil Independentista, sinó que l'organitza en exclusiva l’Assemblea. El projecte que se sotmet a votació no impulsa sinó que organitza la Llista Cívica, perquè els ciutadans s'hauran d'inscriure a la web creada per la nostra entitat, tal i com s’explica en l’apartat “Com Participar” d’aquesta web. El projecte no preveu unes primàries en les que qualsevol persona o col·lectiu es pot presentar com a candidat. L'única participació prevista és que cada inscrit tindrà dret a proposar cinc noms com a candidats. Denunciem que tot el procés de confecció de la llista és controlat pel Secretariat Nacional que té la primera i l'última paraula. Els grups promotors creats pel Secretariat faran una proposta d’ordenació dels noms aportats pels inscrits a partir d'uns criteris establerts, però que valoraran ells mateixos. Finalment les llistes de les quatre circumscripcions se sotmetran a la ratificació del Secretariat Nacional de l’Assemblea i per part de la ciutadania inscrita a la web. Si l'Assemblea impulsa o promou la Llista Cívica queda implicada directament amb tot el procés electoral. Perquè la Junta Electoral Central estableix: “Són promotors de les agrupacions d'electors aquells que impulsen o promouen la presentació de candidatures per unions de persones i figuren amb aquest caràcter en l'escrit de designació dels representants de les seves candidatures davant de les juntes electorals corresponents.”. Per les raons exposades, denunciem que el projecte de Llista Cívica que se sotmet a consulta és contrari a la Declaració Fundacional de l'Assemblea, als seus Estatuts, al Codi Ètic i al Full de Ruta vigent. Aquesta transgressió compromet el seu caràcter transversal i activista, és altament divisiva i amenaça la nostra unitat en un moment molt delicat de la nostra història. En efecte, una candidatura de l'Assemblea que es presenta com a Llista Cívica, és contrària a l'acord 4 de la Declaració Fundacional de la Conferència Nacional per l'Estat Propi, acta de naixement de l'ANC que diu: "Pel seu caràcter unitari i aglutinador, l’Assemblea no participarà, amb candidatura pròpia ni integrant-se en cap candidatura, en eleccions polítiques de qualsevol nivell". Igualment es vulnera l'article 2.4. dels Estatuts vigents que estableix: "L’Assemblea Nacional Catalana es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític, coalició electoral o grup d’electors i no es presentarà a cap tipus d’eleccions". Per aquest motiu instem A VOTAR NO a aquesta Llista cívica L'actual Secretariat Nacional argumenta que el Full de Ruta (FdR) 2023-2024 atorga un paper destacat a la Llista Cívica, però en fa una interpretació esbiaixada. Tal com diu el FdR, la Llista Cívica ha de poder ser compatible en cercar la unitat de l’independentisme. No es presentarà com un element de fragmentació". I afegeix "Ha de representar la transversalitat del país. El full de ruta també ens diu en la seva introducció "Avui sabem que la mobilització ha de ser sostinguda en el moment de fer-se efectiva la Declaració d’Independència i que requerirà d’una necessària preparació i de la creació d’unes condicions favorables a la ruptura per part del moviment civil independentista". Per aquests motius instem A VOTAR NO a aquesta Llista Cívica. El projecte que se sotmet a votació preveu la preparació d'un pla de mobilitzacions, el desenvolupament d'una potent estratègia diplomàtica o un informe amb totes les vulneracions de drets fonamentals perpetrats per l'Estat espanyol, però no les planifica com accions prèvies a la ruptura sinó com a moviments simultanis o posteriors a fer efectiva la Declaració d'Independència. I no esmenta la nostra reacció quan l'Estat espanyol torni a aplicar la intervenció de la Generalitat amb l'article 155 i l'empresonament dels nostres càrrecs electes. Per això instem a VOTAR NO a aquesta Llista Cívica. PER ACABAR VOLEM DEIXAR CLAR Que estem convençuts que l'Assemblea continua sent una eina imprescindible per fer efectiva la República Catalana. També som conscients del delicadíssim moment que travessa l'ANC, que també afecta altres entitats independentistes. Estem segurs que l'aprovació d’aquest projecte de Llista de Cívica generaria una profunda divisió a moltes Assemblees de Base. La pèrdua de la seva transversalitat pot comportar la desaparició de moltes d'elles. Per tant sostenim que votar "no" a aquest Projecte de Llista Cívica és un pas imprescindible per al ressorgiment de l'Assemblea. A partir d’avui fem pública la web: www.consultallistacivica.cat per recollir noves adhesions al Manifest i per facilitar tota la informació en relació a aquesta proposta de Llista Cívica del Secretariat Nacional. Moltes gràcies