Catalą
La Plataforma per la Llengua denuncia la Fundació Puigvert per incomplir les cląusules lingüķstiques del contracte amb el Servei Catalą de Salut

La Fundació Puigvert ofereix un servei públic a través d'un conveni amb l'administració que recull de manera específica un seguit de clàusules lingüístiques que està incomplint

28/03/2023 Llengua

Plataforma per la Llengua ha interposat aquest matí una denúncia administrativa contra la Fundació Puigvert per l'incompliment del conveni amb el Servei Català de Salut. A través del servei de queixes, l'entitat ha rebut diversos avisos de discriminacions lingüístiques en l'atenció d'aquesta fundació i ha decidit denunciar-la, atès que ofereix serveis públics de salut a través d'un conveni singular amb l'administració que fixa unes clàusules lingüístiques que ha incomplert.

Les diferents vulneracions lingüístiques de què l'entitat té constància tenen a veure amb l'atenció que s'ha fet als pacients, tant de manera oral com per escrit. En primer lloc, els impresos que s'envien per recollir mostres per analitzar, per confirmar els dies de visita o per conèixer els resultats de les proves fins ara han estat només en castellà. A més, l'entitat també ha rebut la queixa de dos pacients que denuncien que quan van sol·licitar rebre les comunicacions en català, la Fundació Puigvert els va denegar la petició. Un pacient ho havia demanat de manera oral, i l'altre, per escrit.

Aquests fets no només suposen incomplir la normativa lingüística aplicable en l'àmbit sanitari, sinó que també incompleixen les clàusules específiques referents als drets lingüístics que consten al conveni de vinculació a la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya. És per això que l'entitat ha denunciat la Fundació Puigvert per incompliment de conveni i ha demanat al Servei Català de Salut que requereixi a la fundació que compleixi aquestes clàusules i que s'obri un procediment d'inspecció per investigar les situacions de discriminacions patides pels usuaris. En cas que la fundació incompleixi aquest requeriment, Plataforma per la Llengua sol·licita que s'apliquin les sancions recollides al mateix conveni, unes sancions que poden incloure, fins i tot, la rescissió del conveni.

El cas de la Fundació Puigvert és un exemple que no n'hi ha prou d'incorporar clàusules lingüístiques als contractes o convenis de serveis entre administracions i empreses, sinó que cal establir de manera concreta quins són els mètodes de seguiment per complir les clàusules. A més, per a l'entitat, també és important que les administracions siguin valentes i apliquin, quan calgui, el règim sancionador establert al contracte o conveni pertinent.

L'any 2020, Plataforma per la Llengua ja va denunciar l'entitat Badalona Serveis Assistencials, S.A. per un cas similar, però relacionat amb els requisits lingüístics que establien les seves ofertes laborals. En aquell cas, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de Salut no van donar cap resposta. L'entitat insta aquestes dues administracions a rectificar i a actuar per tal de fer complir les clàusules lingüístiques del conveni.