Universitats
El Ple al Parlament votarÓ finalment la ILP Universitats
23/04/2022 Educaciˇ
El proper 27 d’abril es celebrarà el Ple al Parlament on es votarà finalment la ILP Universitats, una proposta de modificació a la Llei d’Universitats de Catalunya 1/2003.

Es tracta d’una iniciativa impulsada l’any 2019 pel moviment estudiantil - després de 7 anys de lluita i organització per exigir la rebaixa dels preus públics universitaris - amb el suport de sindicats, entitats i moviments socials. A partir d’aquesta, articulem un mecanisme per blindar per llei la rebaixa del 30% de les taxes, evitant que els canvis de govern permetin la seva modificació.

Ara bé, el grup d'estudiants impulsor de la ILP Universitats ha manifestat que "per garantir un accés equitatiu a la universitat cal anar més enllà. I només serà possible si seguim avançant cap a la gratuïtat. És per això que tornem al Parlament amb la voluntat de fer una passa endavant per les nostres universitats i pels estudiants que vindran. Fem una passa endavant proposant un seguit de noves esmenes en la línia de seguir baixant preu, que seran debatudes i votades el mateix 27 d’abril:

1. L’equiparació de tots els estudis al mateix preu, sense diferenciar, amb un criteri únic pel preu de les taxes. Perquè el grau escollit per l’estudiant no pot implicar un cost afegit en la seva educació. Així, proposem igualar els preus públics de tots els graus als preus del coeficient de tipus A -els més baixos actualment- en un període de 3 anys, eliminantse així els coeficients de tipus B i C.

2. La pràctica equiparació dels màsters als graus de coeficient tipus A. Establim un preu màxim, que no li impedeixi a cada govern baixar més si vol, democratitzant així l'accés en les diferents vocacions acadèmiques. D’aquesta manera, es fa un gran salt cap a la pràctica equiparació de preus de grau i màster, reduint-se aquests fins al 70% del seu preu actual, en un període de 3 anys.

3. L'eliminació del càstig per segones i successives matrícules. Perquè suspendre una assignatura no pot suposar un obstacle més per les estudiants. Es planteja d'assolir-se en 3 anys amb una reducció contínua fins el curs 2025/26, amb el qual -si s'aprovés- els estudiants que repeteixen curs pagarien el mateix import que a la primera matrícula, no doblant-lo cada cop que repeteixen assignatura".

També considera que "garantir que l’accés a l’educació sigui un bé universal a l’abast de tothom és una demanda totalment legitimada arreu de la societat. S’ha demostrat en nombroses manifestacions, jornades de lluita i vagues organitzades pel moviment estudiantil, totes amb un seguiment realment exitós.

Els estudiants tenim la convicció que, per assolir una universitat regida per l’equitat social, necessitem blindar per llei la rebaixa del 30%, així com les noves esmenes proposades. Ha arribat el moment d’obrir les portes al futur, d’aprovar, finalment, la ILP Universitats".