Acció popular judicial

Article de Lluís Maria Xirinacs publicat al diari Mundo Diario, a la secció "Diario de un senador", el 22/4/1978. Article traduït i digitalitzat pel Centre d'Estudis Joan Bardina

28/03/2022 El fil roig
Si la base del poble és la font de la sobirania i de tot poder polític, no només té dret a l'acció directa legislativa, com deia ahir, sinó també a l'acció directa en el poder judicial. Cap Constitució democràtica no ho podrà negar. L'avantprojecte Constitucional que s'acaba de publicar, diu en el seu article 117: «Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració i Justícia en els casos i formes que la llei estableixi». S'accepta el dret i se li posen límits, com sempre.

És altament revelador el contingut de les esmenes presentades.

Carro Martínez –A.P.–: «Ha de suprimir-se. Si el que vol establir-se és el jurat, pot fer-se per llei ordinària, tot i el mal record que han deixat en el Dret Processal espanyol». Licinio de la Fuente –A.P.–: «No sóc partidari dels jurats, sinó de l'administració de justícia pels jutges». Gonzalo Fernández de la Mora –A.P.–: «Ha de suprimir-se, perquè s’hi suposa la instauració del jurat en el procediment d'eficàcia no provada a Espanya». Com es veu, estan en contra de la sobirania judicial del poble.

UCD: «La participació dels ciutadans en l'administració de la justícia es verificarà mitjançant l'elecció per sufragi directe dels jutges i fiscals».

Original manera d'eliminar el jurat i de democratitzar només l'esglaó ínfim de la justícia. Com els enllaços i jurats en el sindicat vertical! En un vot particular, deien: «En els processos penals els ciutadans participaran a través de jurats en la forma que s'estableixi per la llei» i també es referien a la presència d'especialistes amb veu i vot en qüestions importants.

Es veu bé qui accepta la sobirania popular en matèria judicial i qui no.

 

 

*La digitalització d'aquest article es deu al treball i compilació d'articles de Lluís M. Xirinacs portada a terme pel Centre d'Estudis Joan Bardina