Covid
STEPV rep nombroses queixes d’equips directius que estan desbordats per la situació actual als centres educatius

Gestió de la vacunació de l’alumnat, dels nous protocols, de les baixes de professorat i d’alumnat per COVID, de l’organització de l’atenció a l’alumnat i de tota la gestió burocràtica que no ha parat. STEPV exigeix una reunió a Conselleria per abordar la situació

19/01/2022 Educació

STEPV ha rebut nombroses queixes d’equips directius que estan desbordats per la situació actual als centres. Porten més d’una setmana intentant gestionar l’organització i el funcionament dels centres que s’ha complicat per les baixes de professorat per COVID i pels contagis de l’alumnat. Amb el nou protocol són els centres qui han de comunicar a les famílies que l’aula dels seus fills i filles està confinada, competència que fins ara era de sanitat, que també està desbordada per la situació.

Hi ha equips directius que estan cobrint les baixes del professorat per atendre l’alumnat i, alhora, han d’organitzar el dia a dia del centre. En els centres d’infantil i primària, a més, s’ha de gestionar la vacunació de l’alumnat i organitzar l’entrada i eixida dels familiars de l’alumnat de forma ordenada.

Tota aquesta situació comporta més burocràcia encara (autoritzacions de les famílies per a la vacunació, picatges de baixes de professorat al sistema i d’alumnat positiu, comunicació a les famílies en cas de confinament de l’alumnat). Aquesta nova burocràcia se suma a la que ordinàriament s’ha de dur a terme dia a dia: autoavaluació del pla d’atenció a la millora (PAM), gestions d’hisenda i de menjador escolar, la comptabilitat escolar de l’any 2021 i 2022, valoració de la PGA del primer trimestre i de l’aplicació del plurilingüisme i moltes més gestions de la quantitat de plans i projectes que els centres han de dur a terme. Els equips directius no poden més.

D’altra banda, la Conselleria d’Educació no ha convocat aquest curs ni una sola reunió, ni del Fòrum Educatiu, ni de Mesa Sectorial per a tractar la situació actual ni informar de les mesures que s’han decidit prendre després de les vacances de Nadal.

En eixe sentit, STEPV ha exigit a la Conselleria d’Educació la convocatòria immediata de la Mesa Sectorial (o aprofitar la convocada demà sobre el decret de permisos i llicències) per a tractar la situació dels centres i buscar solucions.

Per al Sindicat les solucions passen per l’aplicació d’aquestes mesures:
- facilitar als centres que, en la situació d’estrés actual, es puguen concentrar en les gestions que imposa la pandèmia i que la resta de la burocràcia s’ajorne per no sobrecarregar de feina els equips directius i el professorat. Negociació de la reducció de la burocràcia de forma continuada.
- que Sanitat continue gestionant els aspectes que fins ara gestionava i que el nou protocol a transvasat als equips directius. Si cal, que es dote de més personal els centres sanitaris per a fer front a aquesta situació.
- reducció de ràtios d’alumnat per aula. El retorn a les ràtios anteriors a la pandèmia està dificultant l’atenció de l’alumnat en aquest context tan complicat, com ja va criticar el Sindicat quan la Conselleria ho va anunciar abans de l’estiu.
- negociació de les plantilles docents per a garantir el professorat estructural dels centres per a la correcta atenció de l’alumnat, una qüestió que ja era necessària abans de la pandèmia i que ara s’ha evidenciat encara més.