Ensenyament
L’STEI sol·licita la paralització de les oposicions perquè no és una mesura efectiva contra l'abús de temporalitat

Rebutja la convocatòria d’una oferta pública, feta a l’empara d’un reial decret que no transposa la Directiva Europea. La Conselleria s’ha compromès a demanarà un informe jurídic al Ministeri sobre la possibilitat d’ajornar les oposicions

22/11/2021 Educació

L’STEI Intersindical ha demanat la paralització de la convocatòria d’oposicions per al 2022 perquè, d’acord amb la sentència del TJUE de 19 de març de 2020, no s’ha fet la transposició a la normativa espanyola de la Directiva Europea 70/99, i no hi ha mesures efectives contra l’abús de la temporalitat que pateix el professorat interí.

Per altra banda, encara està en ple tràmit parlamentari el Reial Decret 14/2021, conegut com a Icetazo. Per aquest motiu l’STEI Intersindical ha tornat a sol·licitar la paralització  de les convocatòries d’oposicions mentre s’hi incorporin les esmenes pendents de negociació i tingui una redacció definitiva. A llocs com la Diputació de Sevilla han revocat l’oferta d’ocupació de 2017 i 2018 de les places de consolidació i estabilització i en el cas d’Aragó, la Conselleria d’Educació ha decidit paralitzar de moment els processos d’oposicions, “davant la inseguretat jurídica de convocar vacants que poguessin acabar als tribunals”.      

El sindicat ha expressat el seu desacord amb les presses de la Conselleria per tirar endavant la convocatòria d’oposicions abans del final d’any, quan hi ha qüestions pendents d’aclarir tan importants com la situació deld professors tècnics de FP que s’han d’integrar dins el cos de secundària. També ha manifestat que no és cert que l’oferta pública del 2018 pugui caducar, ja que aquestes places ja han sortit a oposicions. 

L’STEI ha defensat la proposta de la doble via en l’accés a la funció docent: amb les vacants de la taxa de reposició per al professorat de nou ingrés, i les places de la taxa d’estabilització per als docents amb anys d’experiència. També ha expressat la cobertura jurídica que ofereix l’article 61.6 de l’EBEP per a l’accés al funcionariat de carrera a través del concurs de mèrits.   

La directora general de Personal Docent s’ha compromès a demanar un informe als serveis jurídics del Ministeri d’Educació sobre la possibilitat d’ajornar les oposicions.