Justicia de Franc
El Tribunal Superior de JustÝcia dˇna la raˇ a Ecologistes en Acciˇ i reconeix el benefici de la justÝcia de franc a les entitats ambientals de Catalunya.
05/05/2021 Hist˛ria

Quan les autoritats competents incompleixen les seves obligacions de protecció de la salut i del medi ambient, l’única via que resta als ciutadans per defensar aquests drets és acudir, mitjançant les entitats socials, als Tribunals perquè aquests ordenin restablir la legalitat. Les estadístiques no enganyen, la majoria de vegades que la ciutadania  aconsegueix portar als Tribunals un pla urbanístic instat o autoritzat per una administració pública, aquest acaba essent anul·lat. És obvi que hi ha alguna cosa que no funciona en l’àmbit públic, segons informa Ecologistes en Acció

Però el problema tradicional que comporta aquest accés a la justícia és el seu alt cost econòmic. És per això, que per resoldre aquest obstacle, es va crear, ja fa molts anys, el benefici de justícia gratuïta a favor de la ciutadania i de les entitats sense recursos, com a exercici d’un dret fonamental d’accés efectiu a la tutela judicial reconegut en la Constitució.

Doncs bé, l’actual govern de la Generalitat de Catalunya, a través del seu Departament de Justícia, també ha volgut privar a la ciutadania d’aquest dret, en contra dels Convenis Europeus vigents (Conveni d’Aarhus de 1998, ratificat per l’Estat espanyol el 15/12/2004), la normativa vigent (Llei 27/2006 sobre els drets d’accés en matèria de medi ambient) i, inclús, dels reiterats pronunciaments del Tribunal Suprem. El motiu era clar: privar les actuals lluites territorials d’accés als Tribunals, impedint-hi l’accés legítim a la justícia i evitar així el risc de visibilització de les seves carències i negligències. Així el passat mes de novembre, Ecologistes en Acció va rebre una Resolució denegatòria del benefici de la justícia gratuïta que l’organització va decidir recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Ara, en una decisió històrica – contra la que no hi ha cap recurs -, el TSJC dóna la raó a Ecologistes en Acció de Catalunya i els hi reconeix aquest dret expressament, per primera vegada a l’àmbit català.

És un pas endavant que beneficia a totes les entitats ambientals catalanes que no tinguin suficients recursos econòmics, per així poder defensar el territori i el medi ambient en instàncies judicials, i un pas enrere de la política limitativa de drets d’aquest Govern.

Enllaç als documents