Petroquímica
Ecologistes en Acció de Catalunya presenta una reclamació a la GAIP contra el Departament d’Empresa per negativa a facilitar informació sol.licitada
14/09/2020 Lema

Després del greu accident del passat 14 de gener en el que una explosió va ocasionar la mort de tres persones, diversos ferits i nombrosos danys a la planta de producció d’òxid d’etilè de la fàbrica que la mercantil Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) posseeix en el Polígon Petroquímic de Tarragona, sobtadament al mes de maig passat i en ple confinament, la Generalitat de Catalunya va aprofitar per autoritzar la reapertura parcial de la mateixa planta de producció, sense tenir en compte que continua el mateix risc que es torni a produir de nou un altre accident.

A més aquesta autorització es va acordar encara que continua oberta una investigació judicial oberta davant el Jutjat d’Instrucció, sengles expedients administratius també en tràmit davant el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i s’ha format una Comissió d’Estudi sobre la seguretat del sector de la petroquímica en el Parlament de Catalunya sense que, fins a data d’avui s’hagin pogut determinar encara les causes de tan greu accident, ni s’hagin identificat els seus responsables.

Per tal de conèixer la veritat i poder aportar idees i alternatives a la nova situació de risc per treballadors i veïns que aquesta autorització comporta, Ecologistes en Acció de Catalunya va demanar al Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya la següent informació:

  • Còpia de l’autorització concedida pel Dt d’Empresa i Coneixement.
  • Acta d’inspecció acreditativa del compliment de les condicions de seguretat imposades.
  • Informe/s i Dictamen/s de seguretat emès/sos que han justificat la seva reobertura.

Ara, aquest organisme públic, vulnerant tota la normativa de transparència, ha denegat fer pública aquesta informació al.legant com a excusa el “cas de possibles agressions”, com si d’una central nuclear o una instal.lació militar es tractés i aquesta entitat ecologista sense ànim de lucre fos un potencial grup terrorista.

L’excusa tan injustificada d’aquest Departament d’Empresa no aporta més que desafecció i més desconfiança per part de la ciutadania als poders públics que són propensos a amagar el seus propis interessos empresarials i d’amistats, malinterpretant i vulnerant la normativa que calgui.

És per això que, donat que el greu risc de nou accident ha tornat a fer-se realitat gràcies als històrics contubernis i relacions d’amistat que de fa temps existeix entre el sector petroquímic i determinades personalitats del govern, assenyalem al Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, Secretari d’Empresa i Competitivitat i firmant de la denegació d’informació, com a co-responsable personal i directe de les conseqüències per al cas que es torni a produir cap tipus de nou accident en la dita planta de producció.

Josep Hurtado, advocat i Secretari d’Ecologistes en Acció de Catalunya conclou al respecte: “No està en la nostra ideologia judicialitzar la vida econòmica i social, però si les autoritats del nostre país continuen anteposant els interessos econòmics als propis dels veïns, del medi ambient i de la ciutadania en general, ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA, denunciarà tals actuacions i treballarà en la defensa dels drets menyspreats, acudint a les vies que cregui necessàries per aconseguir-lo”.