Covid-19
El Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor elabora un Vocabulari del coronavirus
14/05/2020 Llengua

El Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor ha elaborat un diccionari de termes relacionats amb el coronavirus, que aplega 27 termes relacionats. L'objectiu és donar a conèixer terminologia molt utilitzada aquestes darreres setmanes, relacionada amb la pandèmia, i que abans era poc o molt desconeguda o utilitzada erròniament.

Cada entrada conté la paraula escrita de forma correcta segons la normativa i la definició. A més, en la majoria dels casos s'afegeix també una o diverses notes, que poden indicar sinònims, l'etimologia del mot, l'explicació de les sigles COVID-19, SARS o MERS, o algunes particularitats ortogràfiques i gramaticals.

La majoria de termes que conté aquest Vocabulari s'han obtingut del diccionari en línia Termes del coronavirus del TERMCAT  i del Vocabulari del coronavirus de l'ésAdir, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

Algunes definicions i les etimologies i diverses explicacions s'han elaborat prenent com a base el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, el Gran diccionari de la llengua catalana del Grup Enciclopèdia Catalana  i el Diccionari català-valencià-balear, d'Antoni M. Alcover i Francesc de Borja Moll (https://dcvb.iec.cat/).

Segons recullen alguns mitjans, la tècnica del Servei Lingüístic, Isabel Andreu, ha manifefestat  que “la necessitat de publicar aquest vocabulari va sorgir arran de consultes diverses d'usuaris del Servei, i d'incorreccions detectades en l'ús d'alguns termes a les xarxes socials o en texts elaborats pel propi Ajuntament".