Covid-19
La Intersindical denuncia que administracions locals volen aplicar irregularment el permís retribuït i recuperable als seus empleats

Segons el sindicat, diverses administracions públiques catalanes, especialment del món local, han virat respecte la pretensió inicial de no fer recuperar les hores no treballades als seus empleats i empleades arran de la creació per part de l'Estat de la figura del permís retribuït i recuperable. Des de l'aprovació del reial decret-llei del govern espanyol del 29 de març, aquestes administracions han anunciat que exigiran que els treballadors i treballadores públiques compensin les jornades de confinament total d'entre el 30 de març i el 9 d'abril, forçant una normativa que no els habilita a fer-ho, motiu pel qual la Intersindical s'hi oposarà.

13/04/2020 Laboral
El sindicat republicà ha manifestat que s'oposa en tots els camps al nou permís creat pel govern espanyol, ja que carrega més sobre les espatlles dels assalariats i les assalariades el cost de la crisi. En el sector públic, a més, constata que no és aplicable al personal funcionari o estatutari, atès que no es tracta jurídicament de treballadores o treballadors per compte d'altri, el subjecte que hi podria estar afectat. D’altra banda, tampoc és aplicable al personal laboral que presta serveis a les administracions públiques, ja que únicament se'n preveu l'aplicació al personal laboral que presta serveis en entitats del sector públic no subjectes a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

La Intersindical-CSC, a més, recorda que el reial decret-llei no obliga a imposar a les administracions i empreses a imposar aquest permís retribuït i recuperable, sinó que simplement “queden habilitats per” fer-ho. L'objectiu, a més, és “mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials”, i fer recuperar hores després de la pandèmia no respon a això. La incorporació de les empleades i empleats públics com a susceptibles de complir aquest permís, per tant, és irregular i lesiva pel benestar de les persones afectades. En aquest sentit, el sindicat lamenta que entitats com l'Associació Catalana de Municipis (ACM) avalin una visió tan restrictiva i vulneradora de drets laborals, ja que va enviar una nota informativa promovent l'aplicació d'aquest permís.

Des de la Intersindical-CSC, havien denunciat que, des de l'inici del confinament, alguns ens locals havien avisat a les seves plantilles que aquells treballadors i treballadores que no fessin feines essencials presencials o que no poguessin mantenir el treball a distància haurien de recuperar aquells dies posteriorment. La pressió sindical va provocar que alguns d'aquests ajuntaments viressin i reconeguessin que no es podia tractar com a vacances els actuals moments de reclusió a casa en què, a més, molts dels seus empleats han de fer front a obligacions familiars.

La Generalitat, en aquest sentit, va aplicar -després d'un recurs de la Intersindical-CSC- el permís retribuït per deure inexcusable, de caràcter no recuperable, i bona part d'administracions i ajuntaments van seguir aquest exemple. No s'entén que ara alguns d'aquests virin i mirin de menystenir els drets laborals per l'absurditat d’imposar una mirada vella i carrinclona a les relacions laborals. És per això que la Intersindical-CSC denuncia i denunciarà aquesta situació i la batallarà allà on toqui.