Mobilitat
Sumem Banyoles: "Per gaudir d'una ciutat amb una mobilitat més sostenible cal tenir en compte tots els usuaris de la via pública"
25/08/2019 Política

El mes de juny de 2018 es va presentar la diagnosi del Pla Director de la Bicicleta. El pla identificava les vies més freqüentades pels ciclistes a la ciutat de Banyoles, i indicava que el tram del carrer Mossèn Constants comprès entre el Passeig de la Indústria i l'Estany i el tram de carril bici del front de l'estany fins al Club Natació Banyoles (CNB), són els que registren un trànsit de més de 1000 bicicletes al dia. Considerant, doncs la importància d'aquestes infraestructures, volem denunciar el deteriorament del seu paviment i l'abandonament del seu manteniment. Actualment presenten una gran quantitat de bots i esquerdes que en dificulten la circulació. No podem oblidar que, per les característiques del mitjà de transport, les ciclistes perceben en major mesura qualsevol alteració de la calçada.

Aquest deteriorament també el presenta la resta de tram de carril bici que va transitar del CNB fins més enllà de la zona de bany de la Caseta de Fusta, utilitzat de ben segur per un gran nombre de ciutadans i turistes en aquests dies.

També ens agradaria cridar l'atenció a l’equip de govern per la proposta d'enllaç provisional del passeig i el carril bici que han disposat en iniciar-se les obres d'ampliació del CNB. Si valorem amb la seva importància d'aquestes infraestructures i, insistim, tenim en compte l’època de l'any, ens sembla una proposta mal dimensionada i mal dissenyada. Caldria haver projectat una infraestructura provisional que afectés el mínim possible, i apressem a les responsables que facin els canvis necessaris de forma urgent.

Des de Sumem Banyoles entenem que per gaudir d'una ciutat amb una mobilitat més sostenible cal, en primer lloc, donar la mateixa importància a les infraestructures de tots els usuaris de la via pública, siguin vianants, ciclistes o vehicles a motor.