Movments populars
Moviments populars reclamen als grups polítics que no s'oposin a les Iniciatives Ciutadanes

Els serveis jurídics de l’Ajuntament de BCN donen la raó a l’esforç de tres iniciatives ciutadanes que van recollir més de 50.000 signatures. Les consultes sobre el canvi de nom de la plaça Antonio López i sobre la gestió pública de l’aigua es realitzarien en el proper mandat

24/10/2018 Política

Aigua és Vida, Metromuster, FAVB i participants en les iniciatives ciutadanes demanen als partits de BCN que no se sotmetin als poders econòmics de la ciutat i no impedeixin les consultes avalades per més de 50.000 suports.

Aigua és Vida i Metromuster com a promotors de les dues Iniciatives Ciutadanes i la Federació de Veïns i Veïnes de Barcelona demanen a tots els grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona que formen el seu Plenari (BeC, PdeCat, C,s, ERC, PSC, CUP, PP i els dos regidors adscrits) que no posin entrebancs en l’aprofundiment democràtic de Barcelona, no contradiguin les conclusions de l’informe dels Serveis Jurídics de Barcelona i facilitin la realització d’ambdues Consultes Ciutadanes.

Aquest divendres els partits tenen la possibilitat de tirar endavant les Iniciatives Ciutadanes i donar validesa a la feina feta per la ciutadania i les entitats que van treballar molt intensament per tal de convertir-les en una realitat. Aquestes iniciatives representen la possibilitat d’aprofundir en el model de democràcia que tenim a Barcelona actualment.

Amb la votació del ple del dia 10 d’Abril, la democràcia va fer un pas enrere a la ciutat en rebutjar la demanda ciutadana que les Iniciatives representaven. El ple municipal del proper 26 d’Octubre ofereix l’oportunitat als partits de donar llum verda a les Iniciatives Ciutadanes, fer un pas endavant en la democràcia a la ciutat i recuperar les consultes.

El ple de Barcelona va aprovar a la tardor de 2017 el Reglament de Participació Ciutadana que inclou la possibilitat que la ciutadania pugui promoure Iniciatives Ciutadanes en el cas d’aconseguir un mínim de 15.000 signatures de suport verificades. Persones empadronades a Barcelona majors de 16 anys i persones nouvingudes sense cap tipus d’exclusió podran decidir mitjançant Consultes Ciutadanes sobre qüestions importants per a la ciutat. Cosa que dóna veu a més de 200.000 persones que no poden votar habitualment en altres comicis electorals.

Agbar aconsegueix que el Ple de BCN d’abril aturi les consultes ciutadanes

El fet de posar sobre la taula un debat transparent sobre quin és el millor model de gestió de l’aigua per a Barcelona va posar en marxa la maquinària de la multinacional Agbar-Suez per dinamitar la consulta. La presentació de recursos davant els diversos Tribunals i administracions, els milions de despesa en publicitat per intentar manipular l’imaginari col·lectiu al seu favor o les pressions sobre les diverses forces municipals per influir en el seu vot finalment aconseguiren torpedinar la possibilitat que la ciutadania fos consultada.

Organitzacions i ciutadans hi planten cara

Les Iniciatives Ciutadanes promogudes per Aigua és Vida i Tanguem el Cie, la FAVB i un grup de participants en les iniciatives varem interposar dos recursos de reposició contra l’acord pel qual es varen rebutjar les propostes d’aprovació de les consultes ciutadanes sobre una gestió pública i democràtica de l’aigua i el canvi de nom de la plaça Antonio López. Els recursos es varen fonamentar en que la consulta estava prou avalada amb la recollida de més de 15.000 signatures i només es podia votar per reglament en contra de les iniciatives ciutadanes si alguna pregunta no s’adequava a l’ordenament jurídic. Per tant, presentem els recursos en defensa del dret a la participació vulnerat en l’acord de ple del 10 d’abril i considerem que els vots contraris a la celebració de les consultes havien de considerar-se nuls.

Els Serveis Jurídics de l’Ajuntament de BCN estimen que no es podia votar contra la realització de les consultes ciutadanes

El passat 15 d’octubre l’Àrea de Règim Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona amb el vist i plau de la Secretaria General va emetre un informe jurídic sobre els recursos de reposició interposats contra l’acord del plenari del Consell Municipal del 10 de abril.

L’informe estima el recurs interposat per persones que varen participar en les iniciatives ciutadanes, la qual cosa comporta que s’aproven les propostes d’acord per realitzar les dues consultes ciutadanes que es van elevar al plenari del Consell Municipal en sessió del dia 10 d’abril de 2018. Així mateix, en compliment al Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de BCN un nou ple del Consell Municipal haurà de declarar la suspensió de l’acord que va impedir realitzar-les.