Pressupostos
La CUP proposar la reducció de dietes dels regidors a l'Ajuntament de Reus

També proposa l'eliminació de la partida destinada a grups municipals i augmentar les de menjador social i pisos d'inclusió

04/05/2012 Política

La CUP a Reus ha presentat diverses esmenes als pressupostos de 2012, d'entre les que es troben la reducció a la meitat de les dietes per assistència dels càrrecs electes; la limitació de sou dels regidors al 50% del que cobra el secretari, independentment del tipus de dedicació; eliminar la partida de 164.100 euros per als grups municipals, que augmenta un 11%, i retallar en un 50% les despeses d'alcaldia i el treball realitzat per altres empreses pel departament de comunicació. El partit també reclama evitar l'externalització de serveis a les regidories de Participació i Ciutadania, i Immigració.

La formació argumenta que la nefasta gestió financera de l’anterior govern (PSC-ICV-ERC), adepte de les bondats del creixement sense límits i la construcció, ens ha abocat directament a una situació de fallida tècnica de la institució municipal com a motor polític, democràtic i econòmic de la ciutat. L’enorme deute, sumat a les retallades de Generalitat i l’Estat i a la baixada d’ingressos per taxes i impostos, obliga a un pressupost de retallades, sense gairebé marge ni per a inversions ni per a iniciatives polítiques basades en partides pressupostàries.


Segons la CUP, aquest 2012 l’ajuntament de Reus pagarà més de 35 milions d’ euros només d’interessos financers, aquesta forta càrrega sumada al greuge econòmic que patim els reusencs i reusenques per l’anomena’t espoli fiscal i el deute de la mateixa Generalitat de Catalunya amb la ciutat de Reus fa que l’administració local presenti una situació econòmica molt complicada.


Però, com també ja ha denunciat la formació diverses vegades –i en aquesta ocasió fins i tot al poder judicial- la principal obra de l’anterior govern municipal que condiciona els pressupostos que demà es debatran, és el gegant conegut com a INNOVA.


Aquest ha estat l’instrument, segons la CUP, que ha servit perquè l’Ajuntament es pogués endeutar per sobre del legalment permès a l’administració pública. Ha estat l’instrument que ha servit per realitzar operacions més que qüestionables per crear empreses que no han aportat cap mena de benefici per a la ciutadania. Ha estat l’instrument que ha creat una estructura duplicada –i que fins i tot supera- al propi Ajuntament. Ha estat l’instrument que enlloc d’estar al servei de l’Ajuntament està per sobre de l’Ajuntament. I, ha estat i és l’instrument –tant per l’antic govern com per a l’actual- que serveix perquè aquest pressupostos que avui es presenten, no els conegui al 100% ni el propi regidor d’hisenda de l’Ajuntament.


Si l’any passat la relació del pressupost consolidat de l’Ajuntament era del quasi 80% per a INNOVA i el 20% per a l’Ajuntament, en aquest exercici, aquesta gran bretxa es redueix a una relació del quasi 70 en favor del primer, i del 30 en favor del segon. Tanmateix, com porten denunciant des de fa temps des de la CUP, anima al govern municipal a ser valents i a plantejar un pla de reordenació de les estructures de gestió públiques de la ciutat que resolgui aquesta particular situació, inintel·ligible per a la ciutadania, i fins i tot per ajuntaments d’altres pobles i ciutats del país.


Així la Cup ha plantejat al govern després d’una reunió amb el regidor d’hisenda Joaquim Enrech i que poden condicionar el  vot en el debat que demà es produirà en el salo de plens.

 

Les esmenes que presentarà la CUP són les següents

Eliminar partida destinada a grups municipals que actualment es de 164.100— aquest presenta un augment del 11%.
Reducció 50% despeses d’alcaldia.
Reducció 50%partida de treball realitzat per altres empreses del departament de comunicació
Redistribuir la despesa del programa Innovació,Ocupació i Empresa. Promovent l’ocupació estable i l’economia social.
Limitació dels sous dels regidors/es al 50% de les retribucions fixades per a un funcionari de la Corporació del grup A,nivell30 amb especial dedicació. Desenvolupin o no les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Reduir les dietes per assistència dels càrrecs electes al 50%.
Congelar la partida del 2011 en solidaritat i cooperació.
Augmentar pressupost de la partida de pisos d’inclusió .
Augmentar partida del menjador social.
Reducció de l’externalització de les polítiques de participació ciutadana
Reducció de l’externalització de les polítiques d’immigració
Garantir la continuïtat dels programes de salut pública
Congelar partida festa gent gran