LLUITA INSTITUCIONAL
L'Ajuntament de Mataró cedeix a les condicions imposades pel Corte Inglés

Les al·legacions presentades per la multinacional respecte a la concessió de l'aparcament públic subterrani cedit per l'Ajuntament el gener del 2012, s'aproven per 26 vots a favor i un en contra, provinent de la CUP

10/03/2012 Política
L'empresa multinacional El Corte Inglés ha presentat diverses al·legacions al Ple de l'Ajuntament de Mataró del mes de març respecte a la cessió per part de l'Ajuntament del municipi, de l'aparcament públic subterrani pròxim a l'espai on s'ubicarà el futur centre comercial.

Segons el regidor i portaveu de la CUP a Mataró, Xavier Safont-Tria, el fet que l'Ajuntament permetés a la multinacional l'explotació privada d'un aparcament públic ja suposava un tracte de favor a l'empresa, assegurant que “aquest regal no constava a les bases del concurs per adjudicar el centre comercial”. Safont-Tria ha qualificat els canvis proposats per l'empresa i aprovats per totes les formacions polítiques menys per la CUP, de “vassallatge de l'Ajuntament davant El Corte Inglés” remarcant que “un cop més, la multinacional imposa les seves condicions i l'Ajuntament les accepta sí o sí”.

Algunes de les al·legacions presentades pel Corte Inglés i aprovades per l'Ajuntament, inclouen l'acceptació de substituir el terme “aparcament públic” per “aparcament del centre comercial”, la modificació del valor del bé objecte de concessió, l'ampliació del límit de concessió de 50 anys a 75, la possibilitat per l'empresa de revendre el dret d'explotació o la supressió de la prohibició de cedir l'ús a tercers.

En les al·legacions presentades també s'acorda suprimir la infracció comesa per l'empresa El Corte Inglés consistent en el retard del compliment de les obligacions tributaries i també la relativa a la presentació dels estats comptables.