Més d'un milió d'aturats a tot el país

Al sud de l'Abera, el nombre de persones sense feina ja és gairebé un 75% major que fa un any, mentre que la Catalunya Nord va superar el mes de febrer la xifra històrica de 30.000 aturats i aturades. El País Valencià és el territori on l’increment de l’atur és major, concretament un 78,87% superior al mes de març de l’any anterior.  Si prenem en consideració la variable de gènere, són els homes els que pateixen un increment de l’atur superior, ja que el nombre d’homes sense feina ha augmentat un 105,48% anual, mentre que el nombre de dones sense feina ho ha fet en un 48,08%. De la mateixa manera, el col·lectiu jove veu com el nombre d’aturats/des també augmenta per sobre de la mitjana, ja que és un 86,07% superior al de fa un any mentre que és el col·lectiu immigrat qui se n’emporta la pitjor part, ja que a dia d’avui hi ha un 117,73% més de persones nouvingudes sense feina que fa un any.

 

03/04/2009 12:48 Laboral
Analitzant-ho per sectors, en termes relatius, segueix sent la construcció el que veu com el nombre d’aturats/des sectorials creix més ràpidament, concretament un 165,16% anual, el que suposen 122.639 noves persones desocupades. Tanmateix, és el sector serveis (malgrat el poc que se’n parli en els mitjans), el que envia més persones a l’atur, en concret 220.331 en un any, el que ha fet incrementar-ne la xifra un 62,37%. Pel que fa a la construcció, l’augment relatiu de persones desocupades ha estat del 66,23%, el que equival a 73.882 nous/ves aturats/des.
 
dadesa  
Per a la Intersindical-CSC, aquesta xifra rodona de persones sense feina als Països Catalans és històrica, però tan sols és una conseqüència dels increments patits els darrers mesos, unit a la inacció i la ineficàcia dels governs estatal i autonòmics per fer front a l’actual crisi. És per això que aquest sindicat reclama posar fil a l’agulla i canviar el rumb de les mesures preses (i no preses) per tal de garantir el creixement de l’ocupació i el manteniment dels recursos per a les persones sense treball, "tot i que aquest canvi no pot passar per seguir gastant els diners de forma indiscriminada i incondicional en entitats financeres i empreses, sense contrapartides per al manteniment del crèdit i la creació de llocs de treball. De la mateixa manera, un sistema de finançament just i el traspàs de les competències en matèria laboral no ha de ser més difícil en temps de crisi, sinó un requeriment indispensable per poder-hi fer front adequadament."
 
En el requadre es pot observar l’increment de l’atur, sota diverses variables, segons es recull de les dades publicades avui pel ministeri de Treball i Immigració.
 
Informació i dades facilitades per la Intersindical-CSC