1817 Primer Reglament de les Esquadres de Catalunya (Mossos d'Esquadra)

1817 Primer Reglament de les Esquadres de Catalunya (Mossos d'Esquadra), aprovat per Reial Ordre

27/05/1817 Tal dia com avui
El segle XIX va representar moltes variacions en la vida política i social del país i
el cos en fou un reflex. Després de la Guerra del Francès, es va redactar el primer
Reglament de les Esquadres de Catalunya, aprovat per Reial ordre de 27 de maig
de 1817, quan era capità general de Catalunya el general Castaños. En aquest
Reglament, s'exposava l'organització del cos, els drets, deures i càstigs que
s’havien d’imposar, que podien arribar fins als deu anys de treballs forçats o
l’empresonament a l'Àfrica, si un mosso aixecava la veu a un superior, o als dos
anys, si es desertava amb l'arma.
A mitjan segle XIX es fixa el vestuari, el barret de copa, l’armilla, les espardenyes
amb la cinta de color blau i les manilles amb cordó blanc. Els distintius de
graduació són els utilitzats habitualment per l’exèrcit

El segle XIX va representar moltes variacions en la vida política i social del país i el cos dels Mossos d'Esquadra en fou un reflex. Després de la Guerra del Francès, es va redactar el primer Reglament de les Esquadres de Catalunya, aprovat per Reial ordre de 27 de maigde 1817, quan era capità general de Catalunya el general Castaños. En aquest Reglament, s'exposava l'organització del cos, els drets, deures i càstigs ques’havien d’imposar, que podien arribar fins als deu anys de treballs forçats ol’empresonament a l'Àfrica, si un mosso aixecava la veu a un superior, o als dos anys, si es desertava amb l'arma. A mitjan segle XIX es fixa el vestuari, el barret de copa, l’armilla, les espardenyes amb la cinta de color blau i les manilles amb cordó blanc. Els distintius de graduació són els utilitzats habitualment per l’exèrcit.

El cos va existir fins a l'any 1868, en què el general Prim va decretar la dissolució de les Esquadres de Catalunya. Això va estar motivat per dos fets principals. El primer, el fet que la Guàrdia Civil era pagada per l'Estat mentre que els Mossos eren pagats pels ajuntaments i per les diputacions provincials. En segon lloc, el caràcter monàrquic que des de sempre havia tingut el cos. D’aquesta manera, amb la caiguda d’Isabel II, aquest fet es converteix en un greu problema.

 L'any 1876 retorna la monarquia amb Alfons XII, i el cos es reinstaura únicament a Barcelona, ja que les diputacions provincials de Girona, Tarragona i Lleida no volen fer-se càrrec del seu manteniment. Durant l'any 1877 es van establir sis seus de les esquadres a la província de Barcelona. Amb una dotació de 6 caporals, 18 sotscaporals i 182 mossos repartitsentre les poblacions de la Garriga, la Granada, Monistrol, Sallent, Torelló i Sant Cugat. 

La seu del cos era a Barcelona, però aquesta únicament disposava d’un petit destacament. Els Mossos aleshores tenien molt mala fama a causa de la contundència amb què anys enrera havien carregat contra les masses obreres.Per aquest motiu, el cos va esdevenir pràcticament de caràcter rural. Aquesta situació no va canviar fins que un altre cos, en concret la Guàrdia Civil, no vaassolir a principis de segle la xifra de 20.000 efectius a Catalunya