1926 Decret del dictador espanyol Miguel Primo de Rivera

1926 Decret del dictador espanyol Miguel Primo de Rivera contra la llengua catalana a l'ensenyament

11/06/1926 Tal dia com avui

En aquesta data es va aprovar el Decret del dictador espanyol Miguel Primo de Rivera, que establia que aquells mestres que ensenyessin en una llengua que no fos l'espanyola serian sancionats o traslladats. Les Escoles de primària podrien ser clausurades si els seus mestres no respectaven el decret.