1896 El director de Comunicacions prohibeix parlar en català per telèfon

1896 El director de Comunicacions espanyol prohibeix parlar en català i èuscar per telèfon

29/05/1896 Tal dia com avui

En aquesta data, l'any 1896, en què es va instal.lar la línia de comunicacions telefòniques Barcelona-Madrid, la Direcció General de Correus i Telègraf va imposar la prohibició de mantenir converses telefòniques en català i euskera.

Dies després el diputat català Joan Maluquer i Viladot va exposar una queixa al Congrés dels Diputats, adreçada a Cánovas del Castillo, sobre el fet que el director de Comunicacions hagués prohibit parlar en euskera i català per telèfon.