1797 Noël Babeuf, promotor de la "Conspiració dels iguals", és executat

1797 Noël Babeuf, promotor de la Conspiració dels iguals a França, és guillotinat

27/05/1797 Tal dia com avui

François Noël Babeuf fou un teòric i revolucionari francès. Fundà a París el diari Le Tribun du Peuple, portaveu del seu ideari comunista igualitari, des d'on combaté Robespierre per conservador. Teoritzà sobre la necessitat de suprimir la propietat individual i de col·lectivitzar la terra. Fundà el Club dels Iguals (Club des Égaux), tancat pel Directori el 1795.

Al començament del 1796 creà una organització secreta per tal d'enderrocar el Directori. A més dels seus adeptes, hi participaren antics jacobins i terroristes, i tingué ramificacions dins la policia i l'exèrcit. La conspiració dels Iguals fou denunciada al maig del mateix any a Carnot, i Babeuf i d'altres conjurats foren detinguts. Els partidaris del babovisme intentaren un nou aixecament de les tropes, que fracassà. L'any següent Babeuf fou condemnat a mort i executat.